ANUNT ÎNCHEIERE PROIECT M2 - Backstage Production SRL

Cluj-Napoca - 9 iunie 2021

Comunicat tip General in Arta & Entertainment

ANUNT ÎNCHEIERE PROIECT

Proiect finanțat în cadrul măsurii
„Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”
pentru firma BACKSTAGE PRODUCTION SRL
Contract de finanțare numărul: M2-2266 din 10-12-2020

Sigle

Sigle

ANUNT ÎNCHEIERE PROIECT 

Proiect finanțat în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma BACKSTAGE PRODUCTION SRLContract de finanțare numărul: M2-2266 din 10-12-2020

 

Societatea BACKSTAGE PRODUCTION SRL, cu sediul în CLUJ, localitatea Cluj-Napoca, str. Str. Janos Bolyai, nr. 9, telefon 0762248694, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/322/2016, CUI RO 35511741, reprezentată legal prin Levente Santa, în calitate de Beneficiar anunță finalizarea proiectului finanțat prin măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” in conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA) / A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj Napoca, M2-2266 / 10.12.2020 până la data 09.06.2021. 

Valoare grant: 267.411 Lei

Valoare cofinanțare: 40.111,65Lei

Locația implementării: Cluj-Napoca, strada Janos Bolyai, nr. 9, et. 1, ap 4, jud. Cluj, România

Perioada de implementare a proiectului: 1 an, de la data semnării contractului de finantare, până la data de 10.12.2021.

Contract de finanțare numărul: M2-2266 din 10-12-2020

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii BACKSTAGE PRODUCTION SRL

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Rezultate în urma implementării proiectului: Menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la obținerea finanțării si combaterea efectelor negative ale COVID-19 asupra activitatii BACKSTAGE PRODUCTION SRL

Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene (MFE), iar măsura este implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.130/2020 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact beneficiar:

Denumire firmă: BACKSTAGE PRODUCTION SRL

Adresă: Cluj-Napoca, Janos Bolyai, nr. 9, et. 1, ap 4, judeţul Cluj, România

Telefon: 0762-248.694,

E-mail: office@discoteca80.ro, santalevente@gmail.com

Site: www.backstage-events.ro, www.discoteca80.ro