Grant capital de lucru pentru SC BEST PIZZA & CHICKEN S.R.L.

Galati - 10 august 2021

Comunicat tip General in HoReCa

Anunț de presă privind începerea proiectului
“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC BEST PIZZA & CHICKEN S.R.L.”

Sigle

Sigle

COMUNICAT DE PRESĂ

05.08.2021

Anunț de presă privind începerea proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC BEST PIZZA & CHICKEN S.R.L.

SC BEST PIZZA & CHICKEN S.R.L. cu sediul în Municipiul Galati derulează, începând cu data de 29.07.2021 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC BEST PIZZA & CHICKEN S.R.L., RUE 15216, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat –Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, înbaza contractului de finanţareNr. M2-15216 din 29.07.2021 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea ExportuluI Constanta.

 

Valoarea proiectului este de 110.250,27 lei (valoarea totala) din care : 95.869,8 lei grant si 14.380,47 lei cofinanțare.

 

Locatia de implementare este situata in Galati, str Brailei nr 242, F1-F2.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentruIMM, Atragere de Investiţiişi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectuluieste de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

 

Persoană de contact:

Danaila Romica

     Telefon 0747.622.174

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/best-pizza-chicken-srl/grant-capital-de-lucru-pentru-sc-best-pizza-chicken-s-r-l