Atelier de lucru despre parteneriat

Locul desfasurarii: ASSIST SOFTWARE SUCEAVA

Organizator: BRCT Suceava


Invitatie eveniment de parteneriat

“P.O.S.I.BIL.: Parteneriatele şi Managementul PrOiectelor – Unelte în Sprijinul unei dezvoltarI duraBILe a Regiunii Nord Est”

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava pentru granita Romania - Ucraina împreună cu S.C. Regional Consulting S.R.L. Suceava, implementeaza în perioada 22 ianuarie 2007 – 21 ianuarie 2008, proiectul “P.O.S.I.BIL.: Parteneriatele şi Managementul PrOiectelor – Unelte în Sprijinul unei dezvoltarI duraBILe a Regiunii Nord Est”, program finantat prin Programul Phare Coeziune Economica şi Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane, linia bugetara Phare/2004/016- 772.04.02.


Evenimentul de parteneriat va avea loc

Vineri, 01 iunie 2007, orele 09.00

in Sala de sedinte din cadrul ASSIST SOFTWARE Suceava
Str.Tipografiei nr. 1, Suceava

Intrarea este libera.

Cei interesati a participa trebuie sa aiba in posesia lor urmatoarele documente:
- copie dupa C.U.I. al firmei unde sunt salariati
- bilantul pe anul 2005 al firmei unde sunt salariati
- copie dupa contractul de munca sau cartea de munca
- copie dupa buletinul de identitate sau cartea de identitate

Perioada: Activităţile ce se vor desfăşura:
8.30-9.00 Pregătirea locaţiei închiriate (echipamente, etc.); pregătirea cafelei, etc.;
9.00-9.30 Sosirea participanţilor. Înregistrarea participanţilor. Distribuirea materialelor pregătite pentru distribuirea gratuită în cadrul workshop-urilor (un mic manual, un caiet, un pix, etc. pentru fiecare participant);
9.30-10.30 Să ne cunoaştem! Prezentarea Biroului Regional şi a partenerului săa în proiect-S.C. Regional Consulting S.R.L. Suceava; prezentarea membrilor Echipei de Proiect prezenţi la workshop; prezentarea proiectului, a intrărilor şi a ieşirilor aşteptate; activitatea este desfăşurată de către Managerul de Proiect; Prezentarea fiecărui reprezentant / salariat al organizaţiilor din grupul ţintă şi a aşteptărilor de la workshop;
10.30-10.45 Pauză;
10.45-11.45 Prezentarea unui scurt curs despre stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor; activitatea este desfăşurată de către Managerul de Proiect; Discuţii. Opinii ale participanţilor; acestea sunt moderate de către Managerul de Proiect cu ajutorul Managerilor Tehnic şi IT;
11.45-12.00 Pauză;
12.00-13.00 Prezentarea unui scurt curs despre stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor; activitatea este desfăşurată de către Managerul de Proiect; Discuţii. Opinii ale participanţilor; acestea sunt moderate de către Managerul de Proiect cu ajutorul Managerilor Tehnic şi IT;
13.00-13.15 Pauză;
13.15-14.15 Prezentarea unor parteneriate de succes. Analizarea cauzelor parteneriatelor de succes; acţiunea va fi desfăşurată de către Managerii Tehnic şi IT;
14.15-14.30 Pauză;
14.30-15.30 Discuţii despre stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor. Opinii ale participanţilor; acestea sunt moderate de către Managerul de Proiect cu ajutorul Managerilor Tehnic şi IT;
15.30-15.45 Pauză;
15.45-16.30 Concluzii ale participanţilor despre parteneriate; discuţiile sunt moderate de către Managerul de Proiect cu ajutorul Managerilor Tehnic şi IT; Completarea chestionarelor de evaluare de către fiecare reprezentant / salariat; acţiunea va fi supervizată de către cei trei membri ai Echipei de Proiect;
16.30-17.00 Plecarea participanţilor; Pregătirea pentru plecare a membrilor Echipei de Proiect;
17.00 Plecarea membrilor Echipei de Proiect.dl. Catalin Axinia tel. 0230 530049, fax: 0230 530049, e-mail posibil@brctsuceava.ro,

Despre BIROUL REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERA SUCEAVA

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, BRCT SUCEAVA, este un organism neguvernamental, non-profit, cu personalitate juridică care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale şi al cooperării transfrontaliere.

Misiunea BRCT SUCEAVA

Misiunea declarată a BRCT SUCEAVA este dezvoltarea durabilă a regiunilor de frontieră româno-ucraineană prin promovarea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, şi sprijinirea iniţiativelor locale.

Participare: Intrare libera