Notar public București – servicii complete de legalizare și autentificare documente

BUCURESTI - 20 ianuarie 2023

Comunicat tip Produse / Servicii in Juridic

Atunci când doriți să vă folosiți documentele într-o altă țară, acestea trebuie să treacă printr-un proces mai amplu, care implică legalizarea și autentificarea lor. Tot acest proces se axează pe certificarea legitimității semnăturilor oficiale de pe document.

Ce implică legalizarea și autentificarea actelor?

Prima etapă presupune să vă semnați actul sau documentul în cauză în prezența unui notar public, care își va aplica sigiliul și semnătura pe document. Astfel, atestă că a fost martor la semnătură și că aceasta este legitimă. Doar în anumite cazuri, un notar public se poate deplasa la domiciliu pentru legalizarea și autentificarea documentelor. Dacă aveți nevoie de servicii complete de legalizare și autentificare documente, puteți apela la un Notar public București, având siguranța că documentele vor fi legalizate în aceeași zi. Doar dacă aveți un volum mare de acte și documente, va fi necesar să efectuați o programare. Autentificarea documentului  este a doua etapă, care are rolul să certifice că sigiliul și semnătura de pe document aparțin unui notar public. În cea de-a treia etapă, și anume legalizarea, se confirmă că documentul este întocmit corespunzător și se poate aplica pe el un certificat de legalizare. Urmând acești pași, vă veți putea folosi documentele în alte țări. Notar Public București gestionează toate aspectele procesului de autentificare și legalizare a documentelor, ajutându-vă să economisiți timp și oferindu-vă certitudine și siguranță. 

De ce sunt necesare legalizarea și autentificarea documentelor?

Legalizarea confirmă că un document a fost eliberat de o autoritate oficială, că semnătura, sigiliul și / sau ștampila de pe document sunt autentice și că formatul documentului este corect. Totuși, legalizarea nu confirmă corectitudinea conținutului unui document. Depinde de autoritatea care solicită documentul legalizat să verifice corectitudinea informațiilor. Procedura de legalizare și autentificare a unui document depinde, în mare măsură, de acordurile încheiate între țara care a emis documentul și țara unde veți doriți să vă utilizați documentul. În unele situații, legalizarea și autentificarea documentelor nu sunt necesare, iar în alte situații nu sunt posibile. De exemplu, legalizarea nu este necesară dacă între țări există un acord care scutește legalizarea unor anumite documente, așa că vă veți putea folosi documentul fără a fi legalizat. Mai multe țări au, de asemenea, acorduri reciproce. În conformitate cu Regulamentul UE privind documentele publice, de exemplu, documentele publice emise într-un stat membru al UE nu trebuie să fie legalizate pentru a fi utilizate în alt stat membru al UE.  Există și situații în care legalizarea și autentificarea documentelor nu sunt posibile. Acest lucru se poate întâmpla din cauza unui război sau a unui conflict de mare amploare, care îi împiedică pe notarii publici să își efectueze sarcinile. La rândul lor, autoritățile nu pot verifica documentele. Într-o astfel de situație, autoritățile din țara unde veți dori să vă utilizați documentele, le vor verifica și le vor evalua. 

Legalizarea și autentificarea sunt proceduri necesare pentru ca documentele să fie adecvate pentru utilizarea în altă țară. Printre documentele care pot fi legalizate se numără actele de stare civilă, diplomele, certificatele, dar și hotărârile judecătorești. În unele situații, poate fi necesar să vă traduceți documentele și veți avea nevoie de un traducător autorizat. Rețineți că nu vă puteți legaliza personal documentele, ci aveți nevoie de serviciile unui notar public. Nu este necesar să autorizați notarul public să vă legalizeze documentele. 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/birounotarialbucuresti-ro/notar-public-bucuresti-servicii-complete-de-legalizare-si-autentificare-documente