Anunț Finalizare Implementare Proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” BISTRO VICTORIEI SRL

BUCURESTI - 9 iunie 2021

Comunicat tip General in HoReCa

---

--

--

Data: 9 iunie 2021

 

Anunț Finalizare Implementare Proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” BISTRO VICTORIEI SRL

 

BISTRO VICTORIEI SRL, cu sediul în București, Sector 1, Șoseaua Nicolae Titulescu nr 4-8, parter, aripa vest, inclusiv terasă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/9671/2014, CUI RO 33493835, anunță finalizarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” proiect  număr RUE M2-2922 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

 

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA)/ A.I.M.M.A.I.P.E. București , M2-2922/ 16.12.2020

 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea beneficiarului BISTRO VICTORIEI SRL în combaterea efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19 asupra activității societății, prin intermediul ajutorului de stat acordat.

 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni

-menținerea sau suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării granturilor

 

Valoarea proiectului este de 600.070,41 din care : 521.800,35 lei grant acordat și 78.270,06 lei cofinanțare.

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

Persoană de contact beneficiar

Bistro Victoriei SRL

Olaru Stelian Mircea

office@grambistro.ro; 0723.333.509