CC Assistant 2.8 - o nouă versiune a sistemului de gestiune a relaţiilor cu clienţii şi gestiune a cunoştinţelor furnizat de Bit Software

Brasov - 17 mai 2004

Comunicat tip General in IT&C

Bit Software a lansat în luna martie a acestui an o nouă versiune a sistemului de gestiune a relaţiilor cu clienţii şi gestiune a cunoştintelor - CC Assistant 2.8
Service Level Management este perfect integrat cu celelalte module ale aplicaţiei şi ajută la administrarea serviciilor furnizate din punct de vedere al calităţii, cantităţii şi al costurilor.

CC Assistant 2.8 - o nouă versiune a sistemului de gestiune a relaţiilor cu clienţii şi gestiune a cunoştinţelor furnizat de Bit Software

Gestionarea eficientă a serviciilor aduce o îmbunătăţire semnificativă a eficienţei de business şi a percepţiei clientului despre serviciul furnizat, micşorând în acelaşi timp impactul pe care serviciile de slabă calitate îl au asupra organizaţiei.
Service Level Management oferă posibilitatea de a defini şi monitoriza contractele de servicii stabilind termenii de livrare, perioada şi condiţiile de furnizare a serviciului.
Service Level Management ajută la gestionarea contractului de servicii monitorizându-l pentru a vedea măsura în care se respectă şi în acelaşi timp verificând realizarea acestuia pentru a garanta că termenii contractaţi sunt respectaţi.
CC Assistant este o suită de aplicaţii de business de tip CRM şi KM care se adresează firmelor medii şi mari internaţionale şi româneşti şi are ca domenii de aplicabilitate:
- Gestiunea serviciilor informatice
- Gestiunea cererilor, sesizărilor şi a reclamaţiilor
- Mentenanţa infrastructurii
- Gestiunea activităţii de vânzare pentru vânzări consultative (business-to-business)
- Gestiunea problemelor administrative
Caracteristici:
- CC Assistant este un sistem ASP ready – ceea ce înseamnă că poate fi utilizat (pe lângă licenţierea normală) şi prin plata unui abonament anual/lunar, fiind găzduit însă de o terţă parte (provider ASP) care deţine un DataCenter fiabil şi linii de comunicaţie Internet cu disponibilitate extrem de ridicată. Închirierea ASP are marele avantaj de reducere a costurilor şi investiţiilor iniţiale; cu alte cuvinte, utilizatorul plăteşte atât timp cât utilizează produsul software (serviciul ASP) ca şi în cazul abonamentului de telefon sau Internet.
- Este conceput şi bazat pe standarde de calitate universal recunoscute: ITIL, EFQM, INK.
- Este o soluţie web completă incluzând în funcţionalitatea modulelor sale atât gestiunea serviciilor, a relaţiilor cu clienţii şi partea de gestiune a cunoştinţelor.
- Oferă o comunicare structurată, din care derivă transparenţa şi vizbilitatea asupra proceselor atât în exterior cât şi în interiorul organizaţiei şi monitorizarea proceselor specifice; de exemplu, orice persoană (client/utilizator) care are o solicitare înregistrată în sistem poate vedea stadiul sesizării, responsabilităţile aferente şi soluţiile oferite.
- Păstrarea de competenţe, prin care să se reducă timpii de învăţare a lucrurilor cunoscute deja în organizaţie şi prin care să se reducă timpii de rezolvare a problemelor.
- Implementare rapidă (între 2 săptămâni – 2 luni), în funcţie de mărimea şi complexitatea organizaţiei.
Beneficii ale utilizării CC Assistant 2.8
- Creşterea satisfacţiei clienţilor;
- Creşterea calităţii serviciilor oferite;
- Comunicare mai bună în interiorul şi exteriorul organizaţiei;
- Rezolvarea mai rapidă a problemelor;
În momentul de faţă peste 70 de firme româneşti şi internaţionale utilizează CC Assistant atât pentru managementul serviciilor (IT şi non IT) cât şi pentru gestiunea activităţii de vânzare.
Printre clienţi se numără Heidelberg Cement România, Artima Retail Investment România, Oil Terminal România, Profuse Olanda, KPN Olanda, Schuuring Communicatie Netwerk Olanda etc.

Despre BIT SOFTWARE

Bit Software oferă soluţii complete de business, bazate pe cea mai nouă tehnologie Microsoft, menite să conducă la creşterea productivităţii şi eficienţei organizaţiilor şi la îmbunătăţirea continuă a acestora.
Localizată în Braşov, Bit Software este specializată în furnizarea de soluţii informatice de gestiune a întreprinderii pentru piaţa românească (Socrate) şi soluţii de gestiune a relaţiilor cu clienţii şi gestiune a cunoştinţelor pentru piaţa românească şi internaşională(CC Assistant), precum şi a soluţiilor de business intelligence (ProClarity).
Cornelia Crîşmăreanu
Asistent marketing
info@bitsoft.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/bit-software/cc-assistant-2-8-o-noua-versiune-a-sistemului-de-gestiune-a-relatiilor-cu-clientii-si-gestiune-a-cunostintelor-furnizat-de-bit-software