Investiți în Digitalizare cu ajutorul fondurilor europene! Granturi între 50 și 500 de mii de euro pentru companiile de construcții prin măsura 4.1.1. BIS

Brasov - 27 septembrie 2022

Comunicat tip Produse / Servicii in Constructii, IT&C, Imobiliare

Investiți în Digitalizare cu ajutorul fondurilor europene! Granturi între 50 și 500 de mii de euro pentru companiile de construcții prin măsura 4.1.1. BIS.

transformare digitala constructii

transformare digitala constructii

LANSARE APEL PROIECTE POC 4.1.1 BIS –  28 SEPTEMBRIE 2022

Dezvoltarea afacerii existente poate fi semnificativ simplificată prin atragerea de fonduri europene nerambursabile. Prin programul POC 4.1.1 BIS, cu un buget de 360 milioane de euro, companiile de construcții pot primi acum sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru:

modernizarea / echiparea / racordul la utilități publice / eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție;

    dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică, necesare activității de producție.

Ajutorul financiar acordat este între 45% și 75%, în funcție de regiunea de dezvoltare. Granturile se acordă sub formă de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri netă realizată în exercițiul financiar 2021.

Cheltuieli eligibile:

- Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare;

- Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente;

- Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

- Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție;

- Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;

- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – proiectare şi inginerie;

- Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale – achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale;

- Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă.

Soluții software dedicate industriei de construcții

Cu ajutorul soluțiilor informatice de business de la BITSoftware puteți să integrați și să automatizați toate procesele din companie. De peste 28 de ani, BITSoftware este expertul în soluţii ERP, CRM, BI si WMS, cu implementări în peste 300 de companii, atât din România, cât și din străinătate. Soluțiile BITSoftware acoperă nevoi atat departamentale, cât și ale întregii companii cu soluțiile sale ERP, CRM si WMS în cloud, având și soluții software specifice pentru Retail, e-Facturare, soluții mobile SFA, soluții pentru industria de Construcții, soluții dedicate industriei de Servicii, soluții BI, gama de produse incluzând soluții software specifice pentru aproape toate industriile.

Soluțiile ERP pot juca un rol fundamental în strategia tehnologică a companiilor din industria de construcții. SocrateERP înseamnă un pas înainte atât în ceea ce privește eficientizarea, cât și în tot ceea ce înseamnă rezultate mai performante, resurse mai bine alocate, procese mai fluide.

În ultimii ani, SocrateERP a câștigat tot mai mult teren în industria de construcții din România, clienții noștri beneficiind de funcționalități critice pentru sectorul construcțiilor.

Controlul șantierelor

Șefii de șantier pot introduce și pot consulta in orice moment date in sistem, direct din santier. Cele mai importante informații sunt cele privitoare la consumuri sau recepții de materiale pe proiecte, pontaje și utilaje. Veți ști în orice moment când și cu ce materiale trebuie să vă aprovizionați pentru proiectele de construcții, astfel încât să nu existe întârzieri.

Pontajul angajaților direct de pe șantier printr-o aplicație mobilă

SocratePontaje permite preluarea pontajelor de către șefii de echipă sau șefii de șantier direct pe mobil sau pe tabletă pentru angajații din subordine pe proiectele pe care le au în derulare, fiind disponibilă introducerea orelor lucrate la nivel de faza și subfaza pentru maxim 3 zile (ziua anterioara, ziua prezenta și ziua următoare). Aplicaţia foarte intuitiva și ușor de folosit, funcționează în mod online, cat si offline, are o interfaţă prietenoasă și este potrivită pentru companii de construcții indiferent de mărime.

Urmărirea în timp real a proiectelor de construcții

Urmărirea proiectelor de construcții presupune urmărirea modului de realizare și stadiul fiecărui proiect. Asta înseamnă că pentru fiecare proiect există în sistem o detaliere a acestuia la nivel de faze si subfaze și pentru fiecare din acestea se urmăresc conform devizelor consumurile de materiale, consumurile de ore, eventualele contracte cu furnizorii de servicii. Pentru fiecare proiect, fază, subfază și activitate se poate genera un raport comparativ: previzionat versus realizat. 

Urmărirea echipamentelor și a utilajelor

Echipamentele și utilajele sunt indispensabile în orice proiect de construcții. Tocmai de aceea este necesara o monitorizare a acestora, atât a timpului alocat pe proiect, fază sau subfază, cât și a costurilor aferente. Pentru fiecare echipament sau utilaj în parte se înregistrează orele lucrate, consumul de motorină, precum și numărul de kilometri parcurși.

Sistem de raportare în timp real

Cu ajutorul rapoartelor dedicate din SocrateERP, companiile din construcții își pot urmări în timp real profitabilitatea, atât la nivel de proiect, cât și la nivel de companie, consumurile de materiale, consumurile de ore, de efort, de utilaje și de transport realizate versus cele planificate la nivel de fază, subfază și proiect, rapoarte de cash flow, costuri de proiecte realizate versus planificate, producție în curs, solduri neachitate sau cheltuieli nealocate.

Digitalizarea  în construcții nu mai este doar o opțiune, ci un pas care va transforma radical industria și va face companiile de construcții mai competitive și mai agile. Accesați pagina https://www.bitsoftware.eu/software-erp-constructii/ pentru mai multe detalii despre soluțiile software pentru construcții. 

Despre BIT SOFTWARE

Cu peste 28 de ani de activitate, BITSoftware are in portofoliu peste 300 de clienti si implementari de succes in peste 70 de tari. BITSoftware dezvolta si implementeaza solutii ERP, CRM, WMS si BI care ajuta companiile din diverse industrii, cu precadere din servicii, constructii, distributie, logistica, agricultura, sa-si imbunatateasca productivitatea prin automatizarea proceselor din companie si sa-si duca la indeplinire obiectivele de crestere.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/bit-software/investiti-in-digitalizare-cu-ajutorul-fondurilor-europene-granturi-intre-50-si-500-de-mii-de-euro-pentru-companiile-de-constructii-prin-masura-4-1-1-bis