Bostina si Asociatii cere în contencios administrativ anularea unor hotarâri ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti din Romania

BUCURESTI - 27 iunie 2012

Comunicat tip Administrativ / Management in Banci / Asigurari, IT&C, Juridic

Boştină şi Asociaţii cere în contencios administrativ anularea unor hotărâri ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din Romania cu impact negativ asupra companiilor cu portofoliu mare de creanţe ce urmeaza a fi puse în executare.

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România (UNEJ) a adoptat Hotărârea UNEJ nr. 2 din 19 Mai 2012 prin care s-au statuat următoarele:

- Se interzice membrilor UNEJ să încheie contracte, convenţii, protocoale sau orice alte înscrisuri cu privire la executarea silită şi în legătură cu aceasta cu excepţia celor prevăzute de lege;

- Se stipulează obligaţia membrilor UNEJ „să aibă evidenţiat şi încasat cel puţin onorariul minim, prevăzut de legislaţia în vigoare, în fiecare dosar execuţional, la data declanşării procedurii execuţionale”.

Ulterior, în baza Hotărârii UNEJ nr. 2/19.05.2012 a fost modificat Statutul UNEJ , publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 385 din 30 Mai 2012 care, la art. 54 j şi l, prevede aceleaşi interdicţii şi obligaţii.

 

Sesizând impactul economic negativ pe care atât Hotărârea nr 2 cât şi modificarea de Statut o au deja asupra creanţelor din portofoliul instituţiilor bancare, societăţi de leasing, de telefonie etc. aflate în diverse stadii de executare, Boştină şi Asociaţii a atacat în contencios administrativ Hotărârea UNEJ 2/2012 precum şi dispoziţiile art 54 lit l şi j din Statutul UNEJ, solicitând UNEJ revocarea Hotărârii şi a articolelor din Statut şi Curţii de Apel Bucureşti suspendarea Hotărârii şi articolelor din Statut.

 

„Am ales această cale venind în întâmpinarea interesului clienţilor noştri, clienţi care ne-au mandatat cu activitatea de management şi monitorizare la nivel naţional a activităţilor de executare a portofoliilor de creanţe. Deşi este doar de o lună în vigoare, Hotărârea şi transpunerea ei în Statutul UNEJ au avut deja un impact negativ evident în condiţiile în care, pur şi simplu, executorii judecătoreşti, amenintati cu controale si sanctiuni disciplinare de catre UNEJ, refuză primirea dosarelor, încheierea contractelor de executare prin care instituţiile financiare aveau posibilitatea negocierii limitelor onorariilor” spune Andrei Şarban, avocat senior în cadrul Boştină şi Asociaţii.

 

În acest moment onorariile sunt lăsate la arbitrariul executorilor judecătoreşti în condiţiile în care actualul Ordin al Ministrului Justiţiei care stabileşte minimele şi maximele (în vigoare din 2006) conţine o eroare de logică aritmetică: peste o anumită valoare a creanţei (o valoare extrem de comună pentru creanţele bancare sau ale societăţilor de leasing) minimul este mai mare decât maximul. În loc să tindă la remedierea acestei erori, UNEJ condiţionează executarea silită de achitarea în avans a acestor onorarii (valoarea minimă în opinia UNEJ, dar maximă în realitate, conform bunul simţ matematic). În plus, în absenţa contractelor cheltuiala devine nedeductibila fiscal, o povară pentru instituţiile financiare, cu repercursiuni şi pentru clienţii acestora.

 

„Este important de menţionat că actele administrative a căror revocare şi suspendare am solicitat-o (pentru moment, urmând a solicita şi anularea în funcţie de răspunsul UNEJ) încalcă atât acte normative cu o forţă juridică mai înaltă deoarece un statut al UNEJ nu poate modifica nici Legea Executorilor Judecătoreşti şi nici Codul de Procedura Civilă,  dar mai ales nu poate incalca practica unitară şi constantă a CEDO în cauze tocmai împotriva României şi tocmai în această materie, a executărilor silite.Termenul pentru solutionarea suspendării a fost fixat de instanţă la 25 iulie 2012, dar încercăm preschimbarea acestuia în vederea obţinerii unei deblocări cât mai rapide a situaţiei" mai spune Andrei Şarban.

Despre Bostina & Asociatii SPRL

Cu o crestere spectaculoasa in ultimii cinci ani, Bostina & Asociatii este in prezent cea mai mare casa de avocatura si una dintre cele mai respectate firme de pe piata de consultanta juridica din Romania.
Deviza noastra - Partners in Trust – exprima cel mai bine devotamentul nostru pentru excelenta muncii, dedicare si incredere reciproca.