Anunț privind finalizarea implementării proiectului „Fii SMART! – Student Implicat în Dezvoltarea Start-up-urilor de Succes” - POCU/829/6/13/142030

BUCURESTI - 29 decembrie 2023

Comunicat tip General in Afaceri

Camera Consultanților Fiscali în parteneriat cu Royal Audit House S.R.L. anunță finalizarea implementării proiectului: „Fii SMART! – Student Implicat în Dezvoltarea Start-up-urilor de Succes” - POCU/829/6/13/142030


Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.13, Denumire Apel Innotech Student, Cod Apel POCU/829/6/13.

 

Obiectivul general al proiectului „Fii SMART! – Student Implicat în Dezvoltarea Start-up-urilor de Succes” a constat în creșterea ratei de ocupare a studenților, prin derularea unui program integrat de antreprenoriat, în cadrul căruia 350 de studenți vor beneficia de formare autorizată în dezvoltarea de Competențe antreprenoriale, iar 22 dintre aceștia, cu inițiative antreprenoriale și cu planuri de afaceri viabile vor fi selectați pentru a beneficia de un program intensiv de pregătire antreprenorială (mentorat, consultanță, stagii de practică și întreprinderi simulate), precum și de sprijin financiar în valoare de 287.000 lei pentru implementarea planurilor de afaceri timp de 12 luni, creând totodată minim 66 de noi locuri de muncă în cel mult 6 luni de la demararea implementării planurilor de afaceri. Sustenabilitatea afacerilor va fi asigurată prin intermediul unui Centrului Inovativ de Antreprenoriat (C.I.A.) prin care se vor dezvolta mecanisme de susținere și promovare a tuturor întreprinderilor înființate și finanțate în cadrul proiectului pentru o perioada de 6 luni în timpul implementării proiectului și a minimum 70% din întreprinderile înființate timp de 9 luni de la finalizarea implementării proiectului, inclusiv prin elaborarea unei propuneri de politici publice și a unor măsuri pentru diseminarea, valorificarea și transferul de bune practici, facilitând astfel o dezvoltare durabilă a mediului antreprenorial din România.

Prin prezentul proiect, solicitantul Camera Consultanților Fiscali și partenerul Royal Audit House S.R.L., urmăresc furnizarea de sprijin pentru dezvoltarea de întreprinderi care urmează sa activeze în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate prin SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI.

 

Principalele activități derulate și rezultatele atinse în cadrul proiectului au fost: 

- Organizarea unei campanii de promovare a programului de susținere a antreprenoriatului și informarea potențialilor participanți în cadrul căreia s-au derulat 23 workshop-uri de informare ce au avut ca scop creșterea interesului studenților pentru domeniul antreprenorial și creșterea inventivității participanților, promovând totodată parteneriatul și lucrul în echipă.

 

- Înființarea unui Centru Inovativ de Antreprenoriat (C.I.A.) în cadrul căruia s-au derulat activități de informare și conștientizare având drept scop dezvoltarea unei rețele profesionale în care antreprenori din domenii diverse au putut împărtăși cunoștințele acumulate într-un cadru organizat și au dezbătut teme care le impactează desfășurarea activității.

 

- 10 parteneriate încheiate cu reprezentanți ai mediului de afaceri din regiunile de dezvoltare vizate ce conțin 3 mecanisme cheie de cooperare: schimbul de idei și valori, schimbul de roluri și relații și integrarea capitalului privat cu sprijinul public și filantropic.

 

- 334 persoane participante în cadrul programului de formare antreprenorială autorizat, ce a avut ca obiectiv dezvoltarea competențelor antreprenoriale și eliberarea a 334 certificate de absolvire a cursului de Competențe antreprenoriale pentru toți participanții care au finalizat formarea.

 

- Organizarea unui concurs de planuri de afaceri, evaluarea planurilor depuse prin intermediul unei platforme informatice de depunere și evaluare realizată prin intermediul proiectului și selectarea celor mai bune 22 idei de afaceri din concurs pentru a obține finanțarea.

 

- Organizarea stagiilor de practică și înființarea și derularea de activități în cadrul a 2 întreprinderi simulate pentru cei 22 de studenți câștigători ai concursului de planuri de afaceri, activități desfășurate în cadrul unor entități juridice a căror activitate economică a făcut parte din aceeași grupă CAEN cu domeniul de activitate al viitoarelor start-up-uri.

 

- Furnizarea de servicii personalizate de mentorat și consultanță pentru persoanele selectate în vederea demarării implementării planurilor de afaceri cu scopul îmbunătățirii performanțelor antreprenoriale ale inițiatorului afacerii și ale afacerii în sine, precum și pentru anticiparea și eliminarea riscurilor cu care se confruntă un start-up.

 

- Înființarea celor 22 de întreprinderi cu ajutorului unui furnizor cu expertiză în domeniu, eliberarea certificatului de înregistrare de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și semnarea a 22 de contracte de subvenție.

 

- Acordarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate pentru cei 22 de studenți, în valoare totală de 287.000 lei / start-up, sumă acordată în două tranșe respectiv Tranșa 1 (75% din valoarea totală a finanțării) și Tranșa 2 (25% din valoarea totală a finanțării). Tranșa 2 a fost condiționată de îndeplinirea de către beneficiarul ajutorului de minimis a înființării numărului minim de locuri de muncă și prezentarea dovezilor că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri, respectiv minimum 3 locuri de muncă.

 

- Monitorizarea funcționarii și dezvoltării afacerilor finanțate, activitate ce a avut ca scop susținerea antreprenorilor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru respectarea condițiilor de eligibilitate.

 

- Elaborarea unei propuneri de politici publice pentru dezvoltarea antreprenoriatului cu scopul sprijinirii dezvoltării mediului antreprenorial la nivel multiregional, pornind de la experiențele și lecțiile învățate în perioada derulării programului de susținere a antreprenoriatului.

- Organizarea unui workshop pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel regional în vederea scalării rezultatelor obținute prin implementarea măsurilor destinate creșterii ocupării prin susținerea întreprinderilor dezvoltate în proiect.

 

Proiectul „Fii SMART! – Student Implicat în Dezvoltarea Start-up-urilor de Succes” - POCU/829/6/13/142030 s-a derulat pe o perioadă de 24 luni, în intervalul 31.12.2021 – 30.12.2023.  Valoarea totală a proiectului a fost de 9.686.619,98 lei, din care 8.184.612,29 lei a reprezentat cofinanțarea Uniunii Europene, 1.444.343,36 lei a reprezentat cofinanțare națională și 57.664,33 lei a reprezentat cofinanțare proprie a partenerilor.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Date de Contact:

 

Manager de proiect: Drd. Alexandru PARU

Telefon: 0757 837 636

Email: alexandru.paru@gmail.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/business-inventive-zone-srl/anunt-privind-finalizarea-implementarii-proiectului-fii-smart-student-implicat-in-dezvoltarea-start-up-urilor-de-succes-pocu-829-6-13-142030