Uniunea Judeţeană a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor Mureş vine în sprijinul persoanelor vulnerabile

Targu Mures - 17 iulie 2015

Comunicat tip General in Banci / Asigurari, ONG

Uniunea Judeţeană a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor Mureş anunţă înfiinţarea unei Case de Ajutor Reciproc în Târgu Mureş. În contextul unei rate reduse de ocupare (aproximativ 60%) şi a unei rate mari a sărăciei (40.4% din populaţia României era în 2014 expusă riscului de sărăcie), Uniunea Judeţeană a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor Mureş vine în sprijinul persoanelor vulnerabile prin asigurarea accesului la servicii financiare adecvate şi la educaţie financiară şi antreprenorială. Faţă de împrumuturile acordate de alte instituţii financiare, Casa de Ajutor Reciproc răspunde cerinţelor sociale, prin dezvoltarea unor forme alternative de finanţare a solidarităţii.

Uniunea Judeţeană a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor Mureş  vine în sprijinul persoanelor vulnerabile

Printre împrumuturile acordate, se numără:

- Împrumuturi de până la 5 ori fondul social acumulat, garantat cu giranţi;

- Împrumuturi la limita fondului social acumulat, fără giranţi;

- Împrumuturi cu destinaţiespecială pentru concedii,  pentru achiziţii aparatură, procurare de obiecte de uz casnic, reamenajări locuinţe, pentru studii, pentru activitati generatoare de venit, garantate cu giranţi.

- PROMOŢII -  Împrumuturi acordate cu ocazia sărbătorilor în condiţii avantajoase. 

Casele de ajutor reciproc sunt instituţii financiare nebancare IFN, fără scop patrimonial, organizate în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor asociaţi.  În cazul acestora, membrii primesc ajutor financiar reciproc şi microcredite pentru dezvoltarea activităţilor generatoare de venit sau pentru uz personal, încurajarea economisirii pentru familiile cu venituri mici – ajută la prevenirea şi abordarea tuturor aspectelor excluziunii - sărăcie, venituri mici, lipsa locurilor de muncă şi mai ales a cauzelor acestora lipsa educaţiei financiare şi a creditului accesibil, oferindu-le sprijin în gestionarea adecvată a bugetelor, combaterea supra-îndatorării şi efectelor unor practici de creditare iresponsabile social, şi eventual finanţare pentru ocuparea pe cont propriu.

Proiectul ICAR este implementat de către Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din Romania alături de 27 de parteneri şi are drept scop înfiinţarea unui număr de 9 C.A.R. şi dezvoltarea activităţii a 17 puncte de lucru ale unor C.A.R. partenere, bazate pe modele de succes la nivel European – uniunile de credit şi organizaţiile de micro-finanţare. În plus, se are în vedere Crearea a 36 de noi locuri de muncă, din care 24 dedicate persoanelor provenite din grupurile vulnerabile din  regiunile: Bucureşti, Sud-Muntenia, Sud-Est, Vest, Centru, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Est. Proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară: 6. “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie: 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

Mai multe detalii detalii despre proiect şi despre incluziunea financiară se găsesc la  www.uncar.ro.

 

Persoană de contact:

Raluca Simbotin, expert comunicare ICAR, raluca.simbotin@fdsc.ro, telefon 0758 231 012.