A fost adjudecat contractul de reabilitare a garii din Drobeta Turnu Severin

BUCURESTI - 30 aprilie 2004

Comunicat tip General in Constructii

Licitatia organizata de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. prin intermediul BRM pentru atribuirea contractului de lucrări privind reabilitarea staţiei de cale ferată din municipiul Drobeta Turnu Severin a fost castigata de Building Exim.

A fost adjudecat contractul de reabilitare a garii din Drobeta Turnu Severin

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. a desfăşurat, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri, licitaţia pentru atribuirea contractului de lucrări privind reabilitarea staţiei de cale ferată din municipiul Drobeta Turnu Severin. Documentaţia de participare la licitaţie a fost achiziţionată de către mai multe societăţi comerciale de profil, în final prezentându-se la licitaţie patru dintre acestea: S.C. Building Exim SRL, S.C. Competent Serv SRL, SC Intracom Construct SA şi SC IMSAT SA. În baza analizării documentaţiei şi a ofertelor de preţ prezentate de participanţi, comisia de evaluare a declarat câştigătoare a contractului privind lucrările de reabilitare a staţiei societatea Building Exim.
Staţia de cale ferată din municipiul reşedinţă de judeţ Drobeta Turnu-Severin a fost inclusă în rândul staţiilor ce urmează a fi modernizate, în „Strategia de dezvoltare a transportului feroviar din România în perioada 2001-2010”, aprobată prin HG 1003/2001 şi în hotărârile de guvern emise ulterior: HG 1254/2002 privind garantarea unor credite externe şi/sau interne pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, necesare pentru finanţarea Programului de reabilitare a staţiilor de cale ferată din oraşele reşedinţă de judeţ şi HG 870/2003, pentru modificarea HG 1254/2002. Obiectivul modernizării acestor staţii de cale ferată (Ploieşti Sud, Drobeta Turnu Severin, Arad, Deva, Oradea, Braşov, Alba Iulia, Sibiu, Sighişoara, Bacău, Suceava, Galaţi, Buzău, Focşani, Tulcea şi Feteşti) îl constituie rezolvarea fluxurilor de călători şi asigurarea dotărilor necesare pentru persoanele în vârstă sau cu mobilitate redusă, lucru extrem de dificil la staţiile existente.
“Gara din Drobeta Turnu Severin are o importanţă ridicată pentru traficul de călători şi marfă, fiind situată pe ramura sudică a Coridorului IV Transeuropean de trafic feroviar. Numărul ridicat de trenuri şi persoane care tranzitează această gară constituie pentru noi argumente hotărâtoare pentru a acorda o atenţie ridicată acestui proiect. Noul proiect urmăreşte fluidizarea traficului de călători din zonă, oferirea de servicii la nivel european persoanelor aflate în tranzit şi locuitorilor din vecinătatea acesteia, dar şi fluidizarea traficului auto din perimetrul staţiei”, declară Vasile Tulbure, director general al CNCF “CFR” S.A.

Despre C.N.C.F. CFR S.A.

Desprinsă din Societatea Naţională de Căi Ferate Române, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. functioneaza in baza HG 581/1998. Prin desprinderea activităţilor de transport marfă şi călători de cea de infrastructură, „CFR” S.A. este în prezent gestionara acesteia din urmă. Astfel, ea este proprietara sau concesionara reţelei de cale ferată din România, precum şi a întregului patrimoniu fix şi a domeniului funciar al căi ferate. Desprinsă din Societatea Naţională de Căi Ferate Române, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. s-a născut în noua formulă în anul 1998. Prin desprinderea activităţilor de transport marfă şi călători de cea de infrastructură, „CFR” S.A. este în prezent gestionara acesteia din urmă. Astfel, ea este proprietara sau concesionara reţelei de cale ferată din România, precum şi a întregului patrimoniu fix şi a domeniului funciar al căi ferate.
Ştefan Roşeanu - purtător de cuvânt -
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.
tel/fax: (021) 212 74 38; mobil: 0740 121 759
stefan.roseanu@cfr.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/c-n-c-f-cfr-s-a-/a-fost-adjudecat-contractul-de-reabilitare-a-garii-din-drobeta-turnu-severin