Telecomunicatii CFR participa la CERF

BUCURESTI - 28 aprilie 2004

Comunicat tip General in IT&C

S.C. Telecomunicaţii CFR S.A. a participat în data de 21 aprilie la conferinţa „Ziua Comunicaţiilor”, organizată în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a expoziţiei CERF 2004. Telecomunicaţii CFR, filială a Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. este gestionara infrastructurii reţelei de comunicaţii feroviare din România.

Telecomunicatii CFR participa la CERF

S.C. Telecomunicaţii CFR S.A. participă în data de 21 aprilie la conferinţa „Ziua Comunicaţiilor”, organizată în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a expoziţiei CERF 2004. Telecomunicaţii CFR, filială a Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. este gestionara infrastructurii reţelei de comunicaţii feroviare din România.
Ca urmare a proiectului „Modernizarea sistemelor de telecomunicaţii ale SNCFR”, finanţat din credit BIRD, Telecomunicaţii CFR a construit o reţea de transmisiuni de date securizată şi de mare viteză formată dintr-un nucleu de 4.200 km de cabluri cu fibră optică, o reţea sincronă de transmisiuni digitale, o reţea de servicii integrate, o reţea de transmisiuni digitale asincrone, o reţea de sincronizare şi o reţea de videoconferinţă.
Reţeaua CFR oferă suportul pentru transmisiuni cuprinse între 155 MBit/s şi 2,5 Gbit/s, constituind suportul pentru Sistemul Integrat pentru Calea Ferată “IRIS”, care asigură pentru CFR S.A. managementul circulaţiei trenurilor pe liniile magistrale de cale ferată, în stânsă legatură cu starea infrastructurii şi managementul infrastructurii feroviare, iar pentru operatorii de transport feroviar de călatori şi marfă asigură managementul exploatării în regim continuu, managementul activităţii comerciale şi managementul parcului de transport.
Reţeaua magistrală de cabluri cu fibră optică este interconectată în prezent cu reţeaua ungară, în viitorul apropiat urmând a se interconecta cu reţeaua bulgară, în perspectiva asigurării comunicaţiilor pentru sistemul feroviar românesc şi dezvoltării unor servicii în domeniu, servicii solicitate şi de alţi parteneri europeni.
Dimensionarea actuală a serviciilor oferite prin reţelele de telecomunicaţii feroviare digitale asigură integral piaţa internă variată necesară infrastructurii feroviare, operatorilor de transport feroviar şi agenţilor economici care lucrază în sfera feroviară. Luându-se în consideraţie liberalizarea pieţei telecomunicaţiilor, cerinţele acesteia corelate cu dezvoltarea sectorului IT, nivelul internaţional în domeniu în privinţa comercializării serviciilor, s-a prevăzut o rezervă de capacitate pentru valorificarea în afara sistemului feroviar, către alte companii şi instituţii din cadrul MTCT, agenti economici cu activitate la nivel naţional şi internaţional, operatori de telecomunicaţii care nu posedă infrastructură de telecomunicaţii la nivel naţional.
„ CFR S.A. a definit o strategie de modernizare pe termen mediu şi lung, cu etape bine definite, astfel încât să poată utiliza cele mai noi tehnologii în domeniul IT&C. Aceasta îi permite totodată o mobilitate deosebită în implementarea unui proiect interdisciplinar (tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiile) solicitat de către organismele europene (Uniunea Internaţională a Căilor Ferate, Comisia Europeană şi Parlamentul European) pentru “Infrastructura feroviară interoperabilă”, declară Vasile Tulbure, director general C.N.C.F. „CFR” S.A.

Despre C.N.C.F. CFR S.A.

Desprinsă din Societatea Naţională de Căi Ferate Române, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. functioneaza in baza HG 581/1998. Prin desprinderea activităţilor de transport marfă şi călători de cea de infrastructură, „CFR” S.A. este în prezent gestionara acesteia din urmă. Astfel, ea este proprietara sau concesionara reţelei de cale ferată din România, precum şi a întregului patrimoniu fix şi a domeniului funciar al căi ferate. Desprinsă din Societatea Naţională de Căi Ferate Române, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. s-a născut în noua formulă în anul 1998. Prin desprinderea activităţilor de transport marfă şi călători de cea de infrastructură, „CFR” S.A. este în prezent gestionara acesteia din urmă. Astfel, ea este proprietara sau concesionara reţelei de cale ferată din România, precum şi a întregului patrimoniu fix şi a domeniului funciar al căi ferate.
Ştefan Roşeanu - purtător de cuvânt -
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.
tel/fax: (021) 212 74 38; mobil: 0740 121 759
stefan.roseanu@cfr.ro