Demarare proiect „SEED ACCELERATOR 2020! – Susținerea antreprenoriatului prin înființarea de start-up-uri în domenii inovative” - POCU/829/6/13/141145

BUCURESTI - 10 ianuarie 2022

Comunicat tip Produse / Servicii in Educatie / Cultura, Finante / Contabilitate, ONG, Cursuri

Proiectul „SEED ACCELERATOR 2020! – Susținerea antreprenoriatului prin înființarea de start-up-uri în domenii inovative”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6, constă în creșterea ratei de ocupare a studenților, prin derularea unui program integrat de antreprenoriat, în cadrul căruia 350 de studenți vor beneficia de formare autorizată în dezvoltarea de Competențe antreprenoriale, iar 22 dintre aceștia, cu inițiative antreprenoriale și cu planuri de afaceri viabile, vor fi selectați pentru a beneficia de un program intensiv de pregătire antreprenorială, precum și de sprijin financiar în valoare de 287.000 lei pentru implementarea planurilor de afaceri timp de 12 luni, creând totodată minim 66 de noi locuri de muncă în cel mult 6 luni de la demararea implementării planurilor de afaceri.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul 23.12.2021 – 22.12.2023

Proiect SEED ACCELERATOR 2020! – Susținerea antreprenoriatului prin înființarea de start-up-uri în domenii inovative

Proiect SEED ACCELERATOR 2020! – Susținerea antreprenoriatului prin înființarea de start-up-uri în domenii inovative

10.01.2022  

Anunț privind demararea proiectului

„SEED ACCELERATOR 2020! – Susținerea antreprenoriatului prin înființarea de start-up-uri în domenii inovative” - POCU/829/6/13/141145

  

Camera Auditorilor Financiari din România în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București anunță demararea proiectului:

 

„SEED ACCELERATOR 2020! – Susținerea antreprenoriatului prin înființarea de start-up-uri în domenii inovative” - POCU/829/6/13/141145

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.13, Denumire Apel Innotech Student, Cod Apel POCU/829/6/13.

Obiectivul general al proiectului „SEED ACCELERATOR 2020! – Susținerea antreprenoriatului prin înființarea de start-up-uri în domenii inovative”, ID MySMIS 141145 constă în creșterea ratei de ocupare a studenților, prin derularea unui program integrat de antreprenoriat, în cadrul căruia 350 de studenți vor beneficia de formare autorizată în dezvoltarea de Competențe antreprenoriale, iar 22 dintre aceștia, cu inițiative antreprenoriale și cu planuri de afaceri viabile, vor fi selectați pentru a beneficia de un program intensiv de pregătire antreprenorială (mentorat, consultanță, stagii de practică și întreprinderi simulate), precum și de sprijin financiar în valoare de 287.000 lei pentru implementarea planurilor de afaceri timp de 12 luni, creând totodată minim 66 de noi locuri de muncă în cel mult 6 luni de la demararea implementării planurilor de afaceri. Sustenabilitatea afacerilor va fi asigurată prin intermediul unui Centru Inovativ de Antreprenoriat (C.I.A.) prin care se vor dezvolta mecanisme de susținere și promovare a tuturor întreprinderilor înființate și finanțate în cadrul proiectului, inclusiv prin elaborarea unei propuneri de politici publice și a unor măsuri pentru diseminarea, valorificarea și transferul de bune practici, facilitând astfel o dezvoltare durabilă a mediului antreprenorial din România.

Obiectivul general al proiectului contribuie la consolidarea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive, bazată pe cunoaștere și reducerea perioadei de timp de la absolvirea studiilor superioare până la ocuparea pe piața muncii a absolvenților.

Prin prezentul proiect, solicitantul Camera Auditorilor Financiari din România și partenerul Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară urmăresc furnizarea de sprijin pentru dezvoltarea de întreprinderi care urmează să activeze în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate prin SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI.

Principalele rezultate planificate sunt:

* Organizarea unei campanii de promovare a programului de susținere a antreprenoriatului și informarea potențialilor participanți în cadrul căreia se vor derula 4 BootCamp-uri antreprenoriale și 28 workshop-uri de informare ce au ca scop creșterea interesului studenților pentru domeniul antreprenorial, promovând totodată parteneriatul și lucrul în echipă.

* Înființarea unui Centru Inovativ de Antreprenoriat (C.I.A.) în cadrul căruia se vor derula activități de informare și conștientizare cu scopul dezvoltării unei rețele profesionale în care antreprenori din domenii diverse să poată împărtăși cunoștințele acumulate într-un cadru organizat și să poată dezbate teme care le impactează desfășurarea activității.

* 6 parteneriate încheiate cu reprezentanți ai mediului de afaceri din regiunile de dezvoltare vizate, axate pe următoarele mecanisme cheie de cooperare: schimbul de idei și valori, schimbul de roluri, relații și integrarea capitalului privat cu sprijinul public și filantropic.

* 350 studenți participanți în cadrul programului de formare antreprenorială autorizat, ce are ca obiectiv dezvoltarea competențelor antreprenoriale și eliberarea a 350 certificate de absolvire a cursului de Competențe antreprenoriale pentru toți participanții care finalizează formarea.

* Organizarea unui concurs de planuri de afaceri, evaluarea planurilor depuse prin intermediul unei platforme informatice de depunere și evaluare realizată prin intermediul proiectului și selectarea celor mai bune 22 idei de afaceri din concurs pentru a obține finanțarea.

* Organizarea stagiilor de practică și înființarea și derularea de activități în cadrul a 2 întreprinderi simulate pentru cei 22 de studenți câștigători ai concursului de planuri de afaceri, activități ce se vor desfășura în cadrul unor entități juridice a căror activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu domeniul de activitate al viitoarelor start-up-uri.

* Furnizarea de servicii personalizate de mentorat și consultanță pentru persoanele selectate în vederea demarării implementării planurilor de afaceri cu scopul îmbunătățirii performanțelor antreprenoriale ale inițiatorului afacerii și ale afacerii în sine, precum și pentru anticiparea și eliminarea riscurilor cu care se confruntă un start-up.

* Înființarea celor 22 de întreprinderi cu ajutorului unui furnizor cu expertiză în domeniu, eliberarea certificatului de înregistrare de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și semnarea a 22 de contracte de subvenție.

*Acordarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate pentru cei 22 de studenți, în valoare totală de 287.000 lei / start-up, sumă acordată în două tranșe, respectiv Tranșa 1 (75% din valoarea totală a finanțării) și Tranșa 2 (25% din valoarea totală a finanțării), Tranșa 2 fiind condiționată de îndeplinirea de către beneficiarul ajutorului de minimis a înființării numărului minim de locuri de muncă și prezentarea dovezilor că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri, respectiv minimum 3 locuri de muncă.

* Monitorizarea funcționarii și dezvoltării afacerilor finanțate, activitate ce are ca scop susținerea antreprenorilor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru respectarea condițiilor de eligibilitate.

* Elaborarea unei propuneri de politici publice pentru dezvoltarea antreprenoriatului cu scopul sprijinirii dezvoltării mediului antreprenorial la nivel multiregional, pornind de la experiențele și lecțiile învățate în perioada derulării programului de susținere a antreprenoriatului.

* Organizarea unui workshop pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel regional, în vederea scalării rezultatelor obținute prin implementarea măsurilor destinate creșterii ocupării prin susținerea întreprinderilor dezvoltate în proiect.

 

Proiectul „SEED ACCELERATOR 2020! – Susținerea antreprenoriatului prin înființarea de start-up-uri în domenii inovative” - POCU/829/6/13/141145 se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul 23.12.2021 – 22.12.2023.  Valoarea totală a proiectului este de 9.673.619,14 lei, din care 8.222.576,24 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, 1.428.762,61 lei reprezintă cofinanțare națională și 22.280,29 lei reprezintă cofinanțare proprie a partenerilor.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact:

 

Manager de proiect: Adrian POPESCU

Telefon: 0799.981.153

Email: comunicare@seed-innotech.ro

Formular de înscriere în cadrul proiectului: https://forms.gle/2VPUZ3wCWGr6LGqP6

Detalii suplimentare: https://www.cafr.ro/proiect-innotech/

Despre Camera Auditorilor Financiari din Romania

Camera Auditorilor Financiari din România a fost înfiinţată în anul 1999, prin OUG nr. 75/1999, privind activitatea de audit financiar, republicată şi reprezintă la nivel naţiona autoritatea competentă care organizează, coordonează și autorizează desfășurarea activităţii de audit financiar în România, altul decât cel statutar.

CAFR este membră a organizațiilor internaționale și europene reprezentative și are încheiate numeroase acorduri bilaterale, pe plan intern și extern.