Finantare de 287.000 lei pentru 22 de planuri de afaceri

BUCURESTI - 18 ianuarie 2022

Comunicat tip General in Afaceri, Educatie / Cultura, IT&C, Social, Cursuri

Camera Consultanților Fiscali în parteneriat cu Royal Audit House S.R.L. anunță demararea proiectului: „Fii SMART! – Student Implicat în Dezvoltarea Start-up-urilor de Succes” - POCU/829/6/13/142030. Acest proiect are ca scop susținerea studenților (facultate, master, doctorat) în demersul lor antreprenorial prin formare autorizată în dezvoltarea de competențe antreprenoriale si finanțarea cu 287.000 lei a 22 de planuri de afaceri câștigătoare.

Proiect „Fii SMART! – Student Implicat în Dezvoltarea Start-up-urilor de Succes”

Proiect „Fii SMART! – Student Implicat în Dezvoltarea Start-up-urilor de Succes”

 22 de studenți, care dau dovadă de inițiative antreprenoriale și au planuri de afaceri viabile, vor fi selectați pentru a beneficia de un program intensiv de pregătire antreprenorială (mentorat, consultanță, stagii de practică și întreprinderi simulate), precum și de sprijin financiar în valoare de 287.000 lei pentru implementarea planurilor de afaceri. 

Camera Consultanților Fiscali în parteneriat cu Royal Audit House S.R.L.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.13, Denumire Apel Innotech Student, Cod Apel POCU/829/6/13.

Obiectivul general al proiectului „Fii SMART! – Student Implicat în Dezvoltarea Start-up-urilor de Succes” constă în creșterea ratei de ocupare profesională a studenților prin derularea unui program integrat de antreprenoriat în cadrul căruia 350 de studenți vor beneficia de formare autorizată în dezvoltarea de Competențe antreprenoriale.

Dintre aceștia, 22 de studenți, care dau dovadă de inițiative antreprenoriale și au planuri de afaceri viabile, vor fi selectați pentru a beneficia de un program intensiv de pregătire antreprenorială (mentorat, consultanță, stagii de practică și întreprinderi simulate), precum și de sprijin financiar în valoare de 287.000 lei pentru implementarea planurilor de afaceri.

Implementarea planurilor câștigătoare se desfășoara pe o perioadă de timp de 12 luni și presupune crearea unui total de minim 66 de noi locuri de muncă în cel mult 6 luni de la demararea implementării acestor planuri de afaceri.

Sustenabilitatea afacerilor va fi asigurată prin intermediul unui Centru Inovativ de Antreprenoriat (C.I.A.) prin care se vor dezvolta mecanisme de susținere și promovare a tuturor întreprinderilor înființate și finanțate în cadrul proiectului. Aceste mecanisme se aplică pentru o perioada de 6 luni în timpul implementării proiectului și pentru o perioadă de 9 luni de la finalizarea implementării proiectului pentru minimum 70% din întreprinderile înființate.

Totodată se are în vedere elaborarea unei propuneri de politici publice și a unor măsuri pentru diseminarea, valorificarea și transferul de bune practici, facilitând astfel o dezvoltare durabilă a mediului antreprenorial din România.

Prin prezentul proiect, Camera Consultanților Fiscali și partenerul Royal Audit House S.R.L., urmăresc furnizarea de sprijin pentru dezvoltarea de întreprinderi care urmează să activeze în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate prin SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI.

Principalele rezultate planificate sunt:

•  Organizarea unei campanii de promovare a programului de susținere a antreprenoriatului și informarea potențialilor participanți în cadrul căreia se vor derula 4 BootCamp-uri antreprenoriale și 28 workshop-uri de informare ce au ca scop creșterea interesului studenților pentru domeniul antreprenorial și creșterea inventivității participanților, promovând totodată parteneriatul și lucrul în echipă.

•  Înființarea unui Centru Inovativ de Antreprenoriat (C.I.A.) în cadrul căruia se vor derula activități de informare și conștientizare cu scopul dezvoltării unei rețele profesionale în care antreprenori din domenii diverse să poată împărtăși cunoștințele acumulate într-un cadru organizat și să poată dezbate teme care le impactează desfășurarea activității.

•  6 parteneriate încheiate cu reprezentanți ai mediului de afaceri din regiunile de dezvoltare vizate ce vor conține 3 mecanisme cheie de cooperare: schimbul de idei și valori, schimbul de roluri și relații și integrarea capitalului privat cu sprijinul public și filantropic.

• 350 persoane participante în cadrul programului de formare antreprenorială autorizat, ce are ca obiectiv dezvoltarea competențelor antreprenoriale și eliberarea a 350 certificate de absolvire a cursului de Competențe antreprenoriale pentru toți participanții care finalizează formarea.

•  Organizarea unui concurs de planuri de afaceri, evaluarea planurilor depuse prin intermediul unei platforme informatice de depunere și evaluare realizată prin intermediul proiectului și selectarea celor mai bune 22 idei de afaceri din concurs pentru a obține finanțarea.

• Organizarea stagiilor de practică și înființarea și derularea de activități în cadrul a 2 întreprinderi simulate pentru cei 22 de studenți câștigători ai concursului de planuri de afaceri, activități ce se vor desfășura în cadrul unor entități juridice a căror activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu domeniul de activitate al viitoarelor start-up-uri.

• Furnizarea de servicii personalizate de mentorat și consultanță pentru persoanele selectate în vederea demarării implementării planurilor de afaceri cu scopul îmbunătățirii performanțelor antreprenoriale ale inițiatorului afacerii și ale afacerii în sine, precum și pentru anticiparea și eliminarea riscurilor cu care se confruntă un start-up.

•  Înființarea celor 22 de întreprinderi cu ajutorului unui furnizor cu expertiză în domeniu, eliberarea certificatului de înregistrare de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și semnarea a 22 de contracte de subvenție.

• Acordarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate pentru cei 22 de studenți, în valoare totală de 287.000 lei / start-up, sumă acordată în două tranșe respectiv Tranșa 1 (75% din valoarea totală a finanțării) și Tranșa 2 (25% din valoarea totală a finanțării). Tranșa 2 este condiționată de îndeplinirea de către beneficiarul ajutorului de minimis a înființării numărului minim de locuri de muncă și prezentarea dovezilor că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri, respectiv minimum 3 locuri de muncă.

•  Monitorizarea funcționarii și dezvoltării afacerilor finanțate, activitate ce are ca scop susținerea antreprenorilor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru respectarea condițiilor de eligibilitate.

• Elaborarea unei propuneri de politici publice pentru dezvoltarea antreprenoriatului cu scopul sprijinirii dezvoltării mediului antreprenorial la nivel multiregional, pornind de la experiențele și lecțiile învățate în perioada derulării programului de susținere a antreprenoriatului.

• Organizarea unui workshop pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel regional în vederea scalării rezultatelor obținute prin implementarea măsurilor destinate creșterii ocupării prin susținerea întreprinderilor dezvoltate în proiect.

Proiectul „Fii SMART! – Student Implicat în Dezvoltarea Start-up-urilor de Succes” - POCU/829/6/13/142030 se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul 31.12.2021 – 30.12.2023. Valoarea totală a proiectului este de 9.686.619,98 lei, din care 8.184.612,29 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, 1.444.343,36 lei reprezintă cofinanțare națională și 57.664,33 lei reprezintă cofinanțare proprie a partenerilor.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prinProgramul Operațional Capital Uman 2014-2020

Inscrierile în cadrul acestui proiect se pot realiza completând formularul de înscriere, iar mai multe detalii despre proiect se pot obține de pe pagina www.ccfiscali.ro->sectiunea Fii SMART!

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/camera-consultantilor-fiscali/finantare-de-287-000-lei-pentru-22-de-planuri-de-afaceri