Anul economic 2005 – perspective, provocări, oportunităţi

Timisoara - 9 februarie 2005

Comunicat tip General in ONG

Masă rotundă (informare)
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara prin Comisia de Lobby a Colegiului de Conducere a organizat, luni, 7 februarie 2005, în sala de conferinţe a sediului central...

Anul economic 2005 – perspective, provocări, oportunităţi

Masă rotundă (informare)
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara prin Comisia de Lobby a Colegiului de Conducere a organizat, luni, 7 februarie 2005, în sala de conferinţe a sediului central, masa rotundă cu tema :

« Anul economic 2005 – perspective, provocări, oportunităţi »,

susţinută de Domnul Daniel DĂIANU, profesor de economie şi fost ministru de finanţe.
Scopul mesei rotunde a fost acela de a prezenta audienţei aprecieri despre noutăţile pe care le aduce anul 2005 în ceea ce priveşte politicile monetare, fiscale şi comerciale, privite ca factori decisivi pentru mediul de afaceri, în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană.
La acţiune au participat peste 80 de reprezentanţi ai: mediului economic local (firme membre şi nemembre ale CCIAT), administraţiei locale, instituţiilor şi organizaţiilor deconcentrate ale statului cu preocupări în domeniul economic, asociaţiilor profesionale şi patronatelor, mediului academic şi ai organizaţiilor studenţeşti, mass-media locale.
Au participat de asemenea membri ai Colegiului de Conducere a CCIAT.
Au rostit cuvinte de bun venit dl. Emil Mateescu-Preşedintele CCIAT şi dna Maria Grapini-Vicepreşedinte CCIAT şi Preşedintele Comisiei de Lobby.
După susţinerea temei menţionate, dl. Daniel Dăianu a răspuns întrebărilor adresate atât de firme cât şi de reprezentanţii mediului academic.
Informaţii suplimentare la tel. 0256-490771/2, E-mail: dr@cciat.ro, dna Menuţa Iovescu, Director DRE.

Despre Camera de Comert Industrie si Agricultura Timisoara

0256/490771
Rodica Olinic

cciat@cciat.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/camera-de-comert-industrie-si-agricultura-timisoara/anul-economic-2005-perspective-provocari-oportunitati