Expoziţia aniversară „CCIA Timişoara, tradiţie şi modernitate” 20 ianuarie – 7 martie 2005

Timisoara - 26 ianuarie 2005

Comunicat tip General in ONG

Nu mulţi români au privilegiul de a trăi momente aniversare de felul celui de astăzi, când, prin inaugurarea expoziţiei aniversare „CCIAT - tradiţie şi modernitate”, organizaţia noastră marchează împlinirea, anul acesta, a 155 de ani de la înfiinţare şi 15 ani de la reluarea activităţii sale.

Expoziţia aniversară  „CCIA Timişoara, tradiţie şi modernitate”  20 ianuarie – 7 martie 2005

Nu mulţi români au privilegiul de a trăi momente aniversare de felul celui de astăzi, când, prin inaugurarea expoziţiei aniversare „CCIAT - tradiţie şi modernitate”, organizaţia noastră marchează împlinirea, anul acesta, a 155 de ani de la înfiinţare şi 15 ani de la reluarea activităţii sale.

Dacă principalele documente ale Cancelariei Imperiale – celei habsburgice – referitoare la înfiinţarea Camerei de Comerţ şi Industrie Timişoara poartă data de 26 martie 1850, tot luna martie este cea în care au fost demarate acţiunile oficiale de reluare a activităţii Camerei după Revoluţia din decembrie 1989, prin Adunarea Generală a Grupului lărgit de iniţiativă din data de 7 martie 1990, organizată în acel scop.

În cadrul expoziţiei sunt expuse colecţia CCIAT de medalii, trofee, fotografii, mărturii ale activităţii Camerei, de la începuturi şi până astăzi.

Colecţia cuprinde acte şi documente vechi, fotografii vechi, cât şi peste 160 de obiecte de protocol, din care: plachete (66), medalii (13), tablouri (8), fanioane (8), diverse obiecte de protocol (70) – primite de CCIAT, în ţară şi străinătate (Argentina, Austria, Belarus, Belgia, China, Croaţia, Franţa, Germania, Grecia, Indonesia, Italia, Israel, Japonia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Pakistan, Serbia-Muntenegru, Slovacia, Suedia, SUA, Turcia, Ungaria)

Expoziţia este îmbogăţită cu colecţiile Muzeului Banatului şi ale Arhivelor Naţionale ale Statului, cu concursul firmelor BANATIM, FILTY, GUBAN, PALTIM, Fabrica de Bere; Oficiul Registrului Comerţului Timiş, dlui prof. Florin Medeleţ, dr. Ioan Haţegan, dlui Dan Buruleanu, dlui Costică Duma/ROMPRESS, mass-media.

Să ne aducem aminte de trecutul …. îndepărtat…

Momente semnificative în istoria CCIAT,
· 18 martie 1850 – ministrul von Bruck înaintează Împăratului Franz Josef I un proiect privitor la înfiinţarea camerelor de comerţ, care va fi aprobat favorabil în aceeaşi zi

· 30 martie 1850 – apare în Monitorul Oficial „Decretul ministrului Comerţului din 26 martie 1850, valabil pe tot cuprinsul imperiului, prin care este făcută publică legea provizorie promulgată de M.S. prin înalta decizie din 18 martie 1850 asupra constituirii de camere de comerţ şi industrie”

În Decret sunt trecute cele 60 de regiuni care vor avea camere de comerţ. La poziţia 32, în dreptul provinciei Voivodina şi Banat este trecută Timişoara ca sediu al Camerei care va avea drept circumscripţie acest district administrativ şi un număr de 20 de membri.

· 1 octombrie 1850 – înfiinţarea la Timişoara a unei camere de comerţ cu numele oficial de „ Camera Meşteşugarilor pentru voievodatul sârbesc şi pentru Banatul Românesc”, acoperind 3 comitate bănăţene şi 2 din Vojvodina

· 5 decembrie 1871 – se desfăşoară la Budapesta prima adunare generală a camerelor de comerţ din regat

· 19 septembrie - 3 octombrie 1891 – se organizează la Timişoara prima expoziţie industrială şi agrară a Banatului

· 1922 – numirea primului preşedinte român, în persoana dr. Ioan Oprea

· 1924 – 1925 – construirea Palatului Camerei (sediul de astăzi)

· 24 februarie 1949 – Prezidiul MAN a RP România a emis decretul nr.74 privitor la desfiinţarea camerelor de comerţ şi industrie teritoriale şi trecerea patrimoniului lor în proprietatea Statului.Astfel a luat sfârşit o mişcare camerală de 99 de ani, Şi se părea că în mod definitiv! Dar lucrurile nu au stat aşa.… şi să ne amintim de trecutul mai puţin îndepărtat …· 20 ianuarie 1990 – se constituie la CFSN Timiş un birou de relaţii externe, în cadrul căruia se va crea un grup de iniţiativă care au ideea reluării activităţii CCIT şi care va elabora un document ce va fi înaintat Primului Ministru de atunci al României, Petre Roman

· 23 ianuarie 1990 – Petre Roman apostilează cererea timişorenilor

· 7 martie 1990 – grupul de iniţiativă lărgit convocă o adunarea generală la care participă reprezentanţii legali ai mai multor întreprinderi industriale şi comerciale din judeţul Timiş

· mai 1990 – apariţia Decretului-Lege nr.139

· 23 iulie 1990 – Guvernul României hotărăşte în articol unic înfiinţarea camerelor de comerţ teritoriale, prin HG 799

· 1 august 1990 – se aprobă statutul, organigrama şi statul de funcţiuni al CCIAT

· 1 septembrie 1990 – începe funcţionarea propriu-zisă a CCIAT

· 8 decembrie 1990 – înfiinţarea Oficiului Registrului ComerţuluiAstfel, CCIAT este prima cameră de comerţ teritorială din România care îşi reia activitatea ca şi organizaţie specifică şi reprezentativă a mediului economic local.

Câteva date semnificative din istoria post-revoluţionară a CCIAT:

· în plan administrativ, Camera a funcţionat la început cu 32 de posturi

· primul Consiliu de Administraţie a fost alcătuit din 21 membri

· primii angajaţi ai CCIAT care sunt angajaţi şi în prezent: Lucia Luca (20 august 1990), Rodica Olinic (28 august 1990), Gabriela Ion, Maria Casapu, Carmen Bănescu (1 sept. 1990)

· primul Colegiu de Conducere format din 23 de membri a fost alcătuit în 1992 – membri ai Colegiului de Conducere de atunci care sunt şi astăzi: Emil Mateescu, Radu Dimeca, Dan Bedros

· prima firmă înscrisă la ORC Timiş cu nr. de înregistrare 1/1991 – AEM SA (radiată ulterior), urmată de ROMTRONICS şi ELBA

· prima firmă înscrisă ca membru al CCIAT – INTEN (firma nu mai este membru CCIAT şi nu şi-a schimbat certificatul de înregistrare)

· prima firmă înscrisă ca membru al CCIAT şi care mai este membru: ELBAMerită să evidenţiem câteva realizări notabile ale CCIAT din istoria „contemporană”:CCIAT este prima cameră de comerţ teritorială din România care

· a creat un departament de integrare europeană (1992)

· a implementat un sistem de asigurare a calităţii (1997)

· a iniţiat şi implementat conceptul de „front office” şi „Bursa de Afaceri”-portal de informaţie economică (2001), Business Media )curier electronic zilnic)

· a alocat în mod gratuit căsuţe de E-mail firmelor-membre ca nu aveau (2001)

· a organizat competiţia „Hotelul Anului„ şi „Restaurantul Anului” (2001)

· a obţinut o finanţare PHARE CBC nerambursabilă în valoare de 2,3 mil. Euro pentru construirea Centrului Regional de Afaceri

· a înfiinţat în structura proprie un Centru de Relaţii Internaţionale (2002) şi centre şi reţele de competitivitate (2003-2004)

· a construit un Centru Regional de Afaceri - 2005CCIAT este o „poveste de succes” datorată:

· editării revistei economice BANAT BUSINESS (1992)

· organizăţirii activităi Curţii de Arbitraj Comercial (1993)

· creării Subcentrului Euro Info (1997)

· conferirii statutului de Centru de promovare a relaţiilor economice dintre ţările semnatare ale Acordului CEFTA (1998-2001)

· ridicării Subcentrului Euro Info la rang de Centru Euro Info, racordat direct la reţeaua europeană şi Comisia Europeană (1999 - RO 823 Timişoara)

· organizării manifestărilor jubiliare prilejuite de aniversarea a 150 de ani de la fondarea CCIAT şi 10 ani de la reluarea activităţii (septembrie 2000)

· organizării seminarului presei economice (3 ediţii)

· acordării Diplomei „Să facem afaceri. Simplu şi rapid”, ca recunoaştere a contribuţiei Camerei la reducerea obstacolelor birocraţiei în afaceri, de către Ambasada SUA la Bucureşti şi USAID (2001)

· organizării anuale (11 ediţii) ale Topului Firmelor din jud. Timiş, şi a Topului Membrilor CCIAT (3 ediţii)

· instituirii Trofeului de Onoare al CCIAT

· înregistrării ca marcă la OSIM a unor manifestări expoziţionale: AUTOTEHNICA, PRODOMO, TIMMEDICA, VETERINARIA, ROADELE TOAMNEI, CONNECTIONAşadar, în cei 15 ani de activitate, CCIAT a păstrat şi valorificat moştenirea tradiţiei, ajungând astăzi o organizaţie cu peste 1000 de membrii, dinamică, eficientă şi modernă.Judeţul Timiş a devenit astfel un spaţiu de succes şi influenţă pozitivă în afaceri.

„Comisia Europeană studiază modelul Timişoara în vederea posibilităţii de replicare a acestuia în alte zone ale Europei”, a declarat Giancarlo GIANFRANCHI, administrator principal al Comisiei Europene, la conferinţa organizată la Bruxelles de Centrul Român de Informare, în 25 octombrie 2004.La 15 ani de la reluarea activităţii şi de acumulare a unei bogate experienţe în sprijinirea şi promovarea intereselor comunităţii de afaceri, Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara îi revine meritul, alături de membrii ei, alături de administraţia locală şi de celelalte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, alături de mass-media, de a fi contribuit la câştigarea acestui renume.De la patenta imperială … la Centrul Regional de Afaceri Timişoara, din 1850 până în 2005, Camera a parcurs un drum lung, uneori anevoios, dar a reuşit să demonstreze că a fi constant înseamnă a fi performant, că a păstra şi valorifica tradiţia înseamnă eficienţă, competitivitate, modernitate.Expozitia este deschisa zilnic, de luni pana vineri, intre orele 9:00-15:00

Vă aşteptăm!

Despre Camera de Comert Industrie si Agricultura Timisoara

0256/490771
Rodica Olinic

cciat@cciat.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/camera-de-comert-industrie-si-agricultura-timisoara/expozitia-aniversara-ccia-timisoara-traditie-si-modernitate-20-ianuarie-7-martie-2005