CCIB în apărarea victimelor pirateriei şi contrafacerilor

BUCURESTI - 6 martie 2007

Comunicat tip General in Afaceri

În faţa avalanşei de produse audiovizuale piratate de pe piaţa românescă, autorităţile de la Bucureşti au decis să analizeze posibilitatea de a renunţa la obligativitatea aplicării hologramelor, sistem care şi-a dovedit ineficienţa în asigurarea protecţiei produselor originale în UE şi care a rămas în picioare doar în România. Afirmaţia a fost făcută în cadrul seminarului privind Combaterea pirateriei şi a contrafacerilor, organizat de TAIEX – Biroul de Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţii al Comisiei Europene în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, la sediul CCIB.

„Legislaţia din ţara noastră corespunde în mare măsură cu normele europene.(.). Trebuie însă îmbunătaţit modul de aplicare a legislaţiei, pentru că, în ciuda numărului mare de acte constatatoare, au fost foarte puţine acţiuni judecătoreşti, ceea ce înseamnă că legea nu are încă puterea să producă un efect descurajant“, a spus Laurenţiu Oprea, directorul Direcţiei de Registre, Gestiune Colectivă şi Relaţii Publice.

In cadrul dialogului moderat de dr. Nicola Antonio Laurelli – Biroul Central Antifrauda din Italia, au susţinut prezentari experţi din ţara noastră si din alte state membre ale UE – respectiv din Italia, Marea Britanie si Ungaria, de la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA), Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV), Rominvent S.A., Academia de Politie, Biroul Central Antifrauda din Italia, Consiliul Drepturilor de Autor din Ungaria etc.

„Prezenţa acestor personalitati la seminar demonstrează că preocuparea CCIB pentru a crea un sentiment de responsabilitate în rândul comercianţilor, referitor la problemele legate de protecţia proprietăţii intelectuale, are o susţinere prestigioasă la nivel national si international. Efecte ale acestei colaborari perseverente incep sa gasească ecou in randurile comunitatii romanesti de afaceri. În cadrul colaborării cu comitetele Pro din ţările vecine, comitete organizate sub egida Pactului de Stabilitate, în special cu cel din Republica Moldova şi cu structura omoloagă din fosta Iugoslavie, CCIB a acordat o mare atentie combaterii criminalităţii transfrontaliere şi depistării cât mai eficiente, chiar din zona de trecere a graniţei, a produselor contrafăcute destinate pieţei românesti sau altor state membre ale Uniunii Europene”, a declarat dipl. ec. Stefan D. Popa, presedintele CCIB, in alocuţiunea sa.

Accentuând asupra implicaţiilor multiple, de ordin economic, social şi cultural pe care pirateria le are asupra dezvoltării societăţii şi a legăturilor strânse cu crima organizată, Mihaly Ficsor, presedintele Consiliului Drepturilor de Autor din Ungaria a menţionat câteva date referitoare la amploarea fenomenului la nivel mondial: 37% din toate CD-urile de vânzare în 2005 erau piratate, ceea ce înseamnă 1,2 milarde de CD-uri. În 2005, valoarea totală a traficului de produse piratate a atins 4,5 miliarde USD, a spus Mihaly Ficsor. Problemele legate de pirateria pe Internet sunt şi mai complicate şi mai ample, fapt pentru care Parlamentul European a aprobat încă din anul 2001 directive referitoare la societatea informaţională, specificând obligaţia producătorilor de film (videograme) şi de muzică (fonograme) să-şi organizeze modalităţile de combatere şi de descurajare a intruziunilor asupra drepturilor de autor.

Soluţia adoptată în UE este colaborarea dintre diversele institutii in combaterea contrafacerilor si pirateriei, modalitate aplicată cu oarecari sorţi de izbândă şi în ţara nostră.

Oamenii de afaceri pot lupta impotriva contrafacerilor si a pirateriei, a demonstrat Graham Hagger, reprezentantul Marii Britanii, abordand aceasta problematica din perspectiva industriei. În condiţiile în care profitul din pirateria practicată pe tot globul este estimat la 4,5 miliarde USD, singura ţară neatinsă de acest flagel fiind, până în prezent Afganistanul, Asociaţia Internaţională a Producătorilor de muzică – IFPI, cu sediul la Londra şi cu birouri de reprezentare active în 48 de ţări, a reuşit să pună la punct un sistem de investigare şi să contracareze o parte din reţelele ce ameninţau să atace diverse pieţe. Astfel, în 2006, printr-o campanie concertată la scară globală, IFPI a anihilat 49 de linii de producţie de CD-uri şi DVD-uri piratate, respectiv peste 12 milioane de CD-uri şi DVD-uri si a furnizat dovezi pentru declanşarea a 30.000 de acţiuni penale în 18 ţări.

Departamentul Comunicare al CCIB

Despre Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti

Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti
Bd. Octavian Goga, nr. 2, Sector 3, 030982, Bucuresti - Romania
Telefon: 319.00.79; Fax: 319.26.95
www.ccib.ro