Protocol CCIB – Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir“

BUCURESTI - 2 iulie 2007

Comunicat tip General in Afaceri

Recent, a fos semnat Protocolul de Colaborare intre Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) si Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir“ din Bucuresti, Protocol in baza caruia partile convin sa colaboreze, pe baza de parteneriat activ, pentru promovarea si realizarea obiectivelor comune privind imbunatatirea mediuliui de afaceri din Bucuresti si cresterea eficientei managementului firmelor din Capitala.

Ca obiective principale au fost fixate promovarea managementului performant si perfectionarea profesionala a managerilor si lucratorilor operativi din diferite domenii economice din Capitala, precum si modernizarea activitatii de comert, turism, servicii din Municipiul Bucuresti.

In ce priveste directiile principale ale colaborarii s-a stabilit, printre altele, constituirea si administrarea in comun de baze de date, organizarea de actiuni comune pentru atingerea obiectivelor propuse, realizarea si promovarea unor lucrari de prezentare a experientelor si a bunelor practici din domeniile amintite, cercetari pe baze de sondaje pe probleme ale mediului de afaceri, participarea , in comun, la proiecte de dezvoltare a unor domenii economice, in cadrul unor programe cu finantare interna si internationala, largirea bazei de practica a studentilor Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir“ in unitati economice din Bucuresti, facilitarea accesului comunitatii de afaceri din Capitala la absolventi cu inalta calificare si asigurarea unor plasamente corespunzatoare pregatirii lor.

Cele doua parti au convenit si asupra metodologiei de lucru, prin elaborarea de programe anuale de actiuni comune, constituirea de Grupe mixte de lucru, analize periodice pe teme de interes comun si elaborarea liniilor directoare de colaborare, schimbul reciproc de informatii, utilizarea mijloacelor mass-media pentru mediatizarea actiunilor coumune.

Din partea CCIB, Protocolul a fost semnat de presedinte director general dipl. ec. Stefan D. Popa, iar din partea Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir“ de presedintele acesteia, Momcilo Luburici. Au fost de fata reprezentanti ai Conducerii Camerei Bucuresti si o numeroasa asistenta din partea Universitatii, in frunte cu rectorul acesteia prof. univ. dr. Adriana Dumitrescu.

In alocutiunile rostite cu acest prilej, Dipl. ec. Stefan D. Popa a precizat: ”Documentul semnat astazi se inscrie in politica de invatare continua, asumata de Romania prin semnarea Tratatului european, pe care am promovat-o prin numeroase actiuni organizate de CCIB. De altfel,ma bucura sa subliniez ca Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir si Camera Bucuresti sunt deja parteneri in diverse domenii, inclusiv in cel al accesarii de fonduri europene, ceea ce inseamna ca acest protocol consfinteste o stare de fapt“.

La randul sau, presedintele universitatii Dimitrie Cantemir, Momcilo Luburici a remarcat ca „prin acest document ne angajam impreuna sa contribuim la atingerea obiectivului comun de a instrui manageri performanti si lucratori operativi in diferite domenii de activitate. Sunt incredintat ca aplicarea prevederilor Protocolului va conduce, fara urma de indoiala, la imbunatatirea practicilor din comert, turism si servicii, prin realizarea unor actiuni de educare, consiliere si informare a societatilor comerciale pentru care vom stabili o agenda comuna, cu termene si responsabilitati concrete“.

Dupa vizitarea aulei, amfiteatrului, a salilor de curs si laboratoarelor, presedintele director general al CCIB a semnat in Cartea de Onoare a Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir“.

Despre Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti

Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti
Bd. Octavian Goga, nr. 2, Sector 3, 030982, Bucuresti - Romania
Telefon: 319.00.79
www.ccib.ro