Excluderea Camerei de Comert si Industrie Iasi din randul membrilor Camerei Nationale

BUCURESTI - 13 septembrie 2006

Comunicat tip General in Afaceri

În şedinţa sa din data de 7 septembrie 2006, Comitetul Executiv al CCIR a luat în discuţie activitatea domnului Mihail Vlasov, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, Cameră membră a CCIR.

Excluderea Camerei de Comert si Industrie Iasi din randul membrilor Camerei Nationale

În şedinţa sa din data de 7 septembrie 2006, Comitetul Executiv al CCIR a luat în discuţie activitatea domnului Mihail Vlasov, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, Cameră membră a CCIR.
Comitetul Executiv al CCIR a luat notă de faptul că domnul Mihail Vlasov a iniţiat şi a promovat în interiorul sistemului cameral, în perioada 2002-2006, nu mai puţin de trei încercări nestatutare de preluare a conducerii CCIR, de modificare a statutului, a funcţionării şi a obiectivelor acesteia şi a relaţiilor sale atât cu instituţiile guvernării, cât şi cu membrii comunităţii de afaceri. Mai mult, la 27 aprilie 2005, un grup de pază de la SC Regent Security SRL, instigat de dl. M. Vlasov, a pătruns cu forţa în sediul CCIR, ocupând etajele şi mai multe birouri şi interzicând ieşirea din sediu şi accesul în sediu. Motivul: un presupus atac terorist din partea unor irakieni. Aceste acţiuni au perturbat grav activitatea CCIR, au tensionat relaţiile între camerele de comerţ şi industrie judeţene şi între acestea şi CCIR, au adus pentru o perioadă de câteva luni de zile CCIR într-o situaţie conflictuală cu Guvernul României, au afectat imaginea publică a CCIR în ţară şi în comunitatea internaţională. Acţiunile domnului Mihail Vlasov au afectat nu numai CCIR, dar şi întregul sistem cameral în ansamblul său. Decizia Guvernului României de a transfera Registrul Comerţului din gestiunea sistemului cameral din România în cea a Ministerului Justiţiei se datorează tocmai tulburărilor şi conflictelor din sistemul cameral iniţiate şi promovate de domnul Mihail Vlasov, în calitate de preşedinte al CCI Iaşi.
Comitetul executiv a luat notă de încercările domnului Mihail Vlasov de a împiedica desfăşurarea în bune condiţii şi în conformitate cu prevederile Statului CCIR a Adunării Generale din 3 august 2006 a membrilor CCIR şi, ulterior, de a obţine anularea în justiţie a hotărârilor luate legal şi statutar de aceasta. De asemenea, Comitetul executiv a luat notă de iniţiativa domnului Mihail Vlasov, făcută publică prin intermediul mass-media, de a organiza Uniunea Camerelor de Comerţ şi Industrie, organizaţie opusă CCIR, care are şi obiectivul de a prelua controlul asupra CCIR.
Comitetul executiv a constatat că prin iniţiativele şi acţiunile sale domnul Mihail Vlasov nu acţionează nici în interesul comunităţii de afaceri din Iaşi, nici ca reprezentant al acesteia, ci dimpotrivă, aşa cum se desprinde şi din scrisoarea din 05.09. 2006 a Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Iaşi 2003, asociaţie ce reuneşte peste 80 de societăţi din judeţ şi prin care acestea solicită CCIR înfiinţarea unei sucursale a Camerei naţionale în judeţul Iaşi. De altfel, Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi încalcă grav principiile organizării pe baze democratice a membrilor CCI Iaşi, căci permite cumpărarea de voturi în Adunarea Generală a Camerei (!). Astfel, potrivit site-ului CCI Iaşi, un membru al asociaţiei poate cumpăra, contra unei taxe anuale de 624 USD, cinci voturi în Adunarea Generală, contra unei taxe anuale de 312,5 USD, doar două voturi în Adunarea Generală, iar dacă plăteşte cotizaţia anuală normală de 125 USD va primi doar un singur vot în Adunarea Generală.
Comitetul Executiv al CCIR a constatat că CCI Iaşi a încălcat repetat şi grav, prin regulamentele sale şi prin activitatea preşedintelui său – de care nu s-a disociat vreodată- atât prevederile şi spiritul legii, cât şi Statutul CCIR. De asemenea, prin iniţiativa domnului Mihail Vlasov, CCI Iaşi iniţiază şi participă la structuri instituţionale care acţionează împotriva unităţii sistemului camerelor de comerţ şi industrie.
În conformitate cu art. 10 (c) din Statutul CCIR, Comitetul Executiv a hotărât, cu unanimitate de voturi, retragerea calităţii de membru al CCIR pentru CCI Iaşi. Pe cale de consecinţă, Comitetul Executiv a constatat încetarea calităţii de membru al tuturor organelor de conducere ale CCIR pentru domnul Mihail Vlasov.
Conform Statutului CCIR, aceste decizii ale Comitetului Executiv pot fi contestate de CCI Iaşi şi de dl. Mihail Vlasov la Colegiul de Conducere al CCIR.


Direcţia de Relaţii Publice a CCIR

Despre Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Decizia Comitetului Executiv al CCIR de excludere a CCI Iasi din randul membrilor Camerei Nationale
Camera de Comert si Industrie a Romaniei,
Corina Dumitru, Specialist PR,
Bd-ul O. Goga nr 2., sector 3,
tel. 319.01.78.
pr@ccir.ro