CASA DE AVOCATURA COLTUC ATACA PIATA ASIGURARILOR

BUCURESTI - 5 iulie 2007

Comunicat tip General in Banci / Asigurari

Departamentul de marketing

Casa de avocatura Coltuc anunta ca in luna iulie 2007 s-a incheiat un parteneriat cu peste 20 de firme din domeniul asigurarilor.

Avocatul titular Coltuc Marius anunta “ este o mare provocare pentru noi sa ne implicam in acest domeniu dinamic si complex”

Intr-o prima etapa Casa de avocatura se va ocupa de actiuni in regres , probleme contractuale directe. autorizatii, dar se asteapta in maxim 3 luni sa acopere intreaga prolematica a asigurarilor

Casa de avocatura va prezinta cele mai recente aspecte legale ale asiguratorilor

Conditiile de avizare prealabila in vederea inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului

Denumirea unui asigurator trebuie sa contina sintagmele 'asigurari', 'asigurari-reasigurari', dupa caz, sau derivate ale acestora, in limba romana ori intr-o limba de larga circulatie.
(2) Obiectul de activitate al asiguratorilor trebuie sa fie unic, conform prevederilor art. 12 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Din studiul de fezabilitate trebuie sa rezulte ca resursele financiare ale asiguratorului sunt suficiente pentru desfasurarea activitatii de asigurare.
(4) Capitalul social varsat, reprezentand o suma cel putin egala cu fondul de siguranta, trebuie sa fie depus in contul unei banci autorizate din Romania, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) lit. d) si ale art. 16 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Actul constitutiv al asiguratorului trebuie sa cuprinda numele persoanelor mentionate la art. 6 alin. (1) lit. A. Conducerea executiva a asiguratorului trebuie sa fie asigurata de minimum doua persoane sau, dupa caz, de minimum 3 persoane cu atributii decizionale, raspunzatoare pentru societate, ale caror semnaturi sunt opozabile tertilor, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Plata taxei de autorizare trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor si deciziilor emise in aplicarea acesteia.
(7) Sediul social, conducerea executiva si serviciile administrative trebuie sa fie pe teritoriul Romaniei.

Pentru a putea obtine calitatea de actionar direct si indirect al asiguratorului, fondatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa nu fie actionari, asociati sau persoane semnificative ale unui broker de asigurare si/sau reasigurare, nici ale unui agent de asigurare persoana juridica;
b) persoanele juridice sa fie legal constituite;
c) persoanele juridice, de tipul institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare sau societatilor de servicii si investitii financiare, sa fie supravegheate de autoritatea competenta din Romania sau din statul de origine, inclusiv in ceea ce priveste supravegherea pe baza consolidata;
d) persoanele fizice sa nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune in dauna avutului particular sau public, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, spalare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscala ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a asiguratorului. Proba se face cu cazierul judiciar, iar in cazul unei persoane fizice straine, cu un document echivalent, care sa ateste ca aceste cerinte sunt indeplinite, emis de o autoritate administrativa sau judiciara, autentificat notarial si insotit de traducerea in limba romana, legalizata la ambasada sau la consulatul Romaniei din statul ori din statele in care persoana in cauza a domiciliat cel putin 6 luni in ultimii 5 ani;
e) sa nu fi fost declarati faliti sau sa nu fi facut parte din conducerea unei societati comerciale care, dupa incetarea activitatii sub orice forma, nu si-a respectat obligatiile fata de terti;www.coltuc.ro
0745150894
avocat@coltuc.ro