Proces - verbal de evaziune fiscala in urma controlul de fond ANAF. Ce fac?

BUCURESTI - 10 iulie 2014

Comunicat tip Produse / Servicii in Juridic

- Avocat specializat in dreptul penal al afacerilor -

In timp ce evaziunea fiscala este un fenomen ilegal, care presupune sustragerea de la plata unor impozite si taxe, optimizarea fiscala este exact opusul si vizeaza folosirea unor metode legale pentru a achita cat mai putine dari catre stat si de o valoare cat mai mica.

Proces - verbal de  evaziune fiscala in urma controlul de fond ANAF. Ce fac?

Evaziunea fiscala reprezinta sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale de catre persoanele fizice si persoanele juridice romane sau straine, denumite in cuprinsul legii contribuabili.

Exista un articol in legea evaziunii fiscale care prevede pedeapsa cu inchisoarea de la 2 ani la 8 ani pentru o gama larga de infractiuni.

Astfel, pedeapsa amintita se da pentru:

- ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile

- omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate

- evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive;

- alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;

- executarea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;

- sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;

- substituirea, degradarea sau instrainarea de catre debitor ori de catre terte persoane a bunurilor sechestrate in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala si ale Codului de procedura penala.

Alte pedepse:

- de la un an la 6 ani retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa.

- de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intentie sau din culpa, documentele de evidenta contabila distruse, in termenul inscris in documentele de control.

- de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, in termen de cel mult 15 zile de la somatie.

- de la un an la 6 ani impiedicarea, sub orice forma, a organelor competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale.

- de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi detinerea sau punerea in circulatie, fara drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special.

- de la 3 ani la 12 ani si interzicerea unor drepturi tiparirea, detinerea sau punerea in circulatie, cu stiinta, de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate.

- de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat.

- de la 5 ani la 15 ani si interzicerea unor drepturi asocierea in vederea stabilirii cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat.

Sfatul nostru primiti un astfel de process-verbal sa apelati la un specialist Avocat COLTUC MARIUS www.coltuc.ro avocat@coltuc.ro 0745150894 Discutam gratuit aici http://www.facebook.com/coltuc/followers