207 de studenţi formaţi în cadrul proiectului “Stagii de pregătire practică, o șansă pentru viitorul tău – SPOT”

BUCURESTI - 14 decembrie 2015

Comunicat tip General in Afaceri, Educatie / Cultura

Camera Franceză de Comerț și Industrie în România ( CCIFER ), în parteneriat cu EGIS , a organizat astăzi, o întâlnire cu presa pe tema stagiilor de practică în cadrul companiilor prin care se facilitează tranziţia tinerilor studenţi la piata muncii.

207 de studenţi formaţi în cadrul proiectului “Stagii de pregătire practică, o șansă pentru viitorul tău – SPOT”

Camera Franceză de Comerț și Industrie în România (CCIFER), în parteneriat cu EGIS, a organizat astăzi, o întâlnire cu presa pe tema stagiilor de practică în cadrul companiilor prin care se facilitează tranziţia tinerilor studenţi la piata muncii.

 

Cu ocazia acestei întâlniri, EGIS, companie membră CCIFER împreună cu partenerii în proiect au prezentat rezultatele concrete ale proiectului derulat în perioada septembrie - decembrie 2015.  Proiectul a contribuit direct la atingerea următorilor indicatori asumaţi de România prin POSDRU : creşterea numărului de persoane asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa activă cu 207 de studenţi, creşterea numărului beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră cu 207 de studenţi, ponderea studenţilor asistaţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au participat activ la cursuri ulterioare sau şi-au găsit un loc de muncă minim 30%.

 

Studenţii cu specialitate tehnică şi economică au beneficiat de-a lungul celor trei luni de stagii, din septembrie până în decembrie inclusiv, de acces la formare profesională în mai multe grupuri, si li s-a deschis un cadrul prielnic adaptării cunoştintelor dobândite în timpul studiilor la necesităţile mediului de afaceri, facilitându-se astfel inserţia pe piaţa muncii. Pentru tineri, stagiile de practică au reprezentat o sanşă reală de a-şi însuşi şi dezvolta, prin învăţare directă, abilităţi profesionale aplicate.

 

„Proiectul Stagii de pregatire practică, o şansă pentru viitorul tău – SPOT a fost o descoperire mutuală benefică  pentru studenţii, companiile şi universităţile implicate. Pentru studenţi, proiectul a reprezentat o foarte bună ocazie de a surpinde desfăşurarea activităţii unei companii în care cei mai mulţi îşi doresc să lucreze, fiind implicaţi în activităţile curente. Pentru ei, s-a efectuat un prim transfer de la pregătirea teoretică pe care o fac la universitate la viaţa profesionalî în care urmează să se încadreze în anii ce vin” a declarat Clotilde Armand, director EGIS România, cu ocazia încheierii proiectului.

 

Dragoş Alexandru, manager proiect EGIS România, a adăugat că „ Prin aceste stagii de practică, studeţii au arătat că transpunerea cunoştintelor teoretice în practică determină o altă atitudine spre acumulare de cunoştinţe, mult mai ridicată decât în situaţia în care cunostinţele teoretice nu se traduc în rezultate palpabile. In acelaşi timp, în cadrul companiilor partenere a fost pentru câteva luni un suflu nou.”

 

Formarea profesională a fost identificată ca unul dintre vectorii principali de dezvoltare în Cartea Albă a Competitivității, lansată de CCIFER și Secția Română a Consilierilor de Comerț Exterior ai Franței (CCEF), în mai 2015, pentru ca România să se poată transforma într-o economie competitivă.  

O forță de lucru formată în același ritm cu schimbarea și capacitatea de inovație a pieței reprezintă cheia atractivității unei economii. Orientarea și dinamica investițiilor străine în următorii ani în România se vor baza în mare parte pe dezvoltarea sistemului de educație și a instituțiilor de formare. Companiile și organizațiile pot juca un rol esențial în crearea legăturilor dintre tineri viitori participanți la piața muncii și viitori angajatori.

Contact EGIS : Dragoș Alexandru, Manager Proiect POSDRU dragos.alexandru@egis-romania.com

Contact CCIFER : Monica Sîrbu, Specialist Relații Publice monica.sirbu@ccifer.ro

Despre CCIFER

Camera Franceză de Comerț, Industrie și Agricultură din România (CCIFER) reuneşte în prezent peste 450 de companii membre, cu capital francez și românesc, atât mari întreprinderi, cât și IMM-uri. În total, membrii CCIFER, reprezintă 15 % din PIB-ul României și peste 125 000 locuri de muncă.