Coaliţia Asociaţiilor Femeilor de Afaceri a semnat un protocol de colaborare cu Autoritatea Naţională de Control

BUCURESTI - 14 decembrie 2004

Comunicat tip General in ONG

Protocolul semnat de Coaliţia Asociaţiilor Femeilor de Afaceri (CAFA) şi Autoritatea Naţională de Control (ANC) îşi propune să ajute la eliminarea practicilor care dăunează dezvoltării economice şi stabilităţii democratice în România: abuzuri, birocraţie, nerespectarea prevederilor legale şi a procedurilor de control. În baza acestui protocol, femeile de afaceri, membre în asociaţiile care fac parte din CAFA, vor putea sesiza direct ANC cu privire la problemele cu care se confruntă în relaţia cu reprezentanţii autorităţilor de control.

Conform protocolului, Center for International Private Enterprise (CIPE) România, în calitate de Secretariat al CAFA, va transmite lunar petiţii sau memorii preluate de la membrele CAFA. ANC va trimite lunar Secretariatului CAFA un răspuns privind modalităţile şi competenţele de soluţionare. Pentru problemele aflate în jurisdicţia de soluţionare a ANC, se va menţiona persoana responsabilă şi instituţia care urmează să le soluţioneze. De asemenea, ANC va transmite altor ministere şi instituţii publice problemele care nu sînt de competenţa sa, urmînd ca Secretariatul CAFA să fie informat despre demersurile efectuate, în calitate de petiţionar.

Totodată s-a stabilit ca reprezentanţii CAFA şi ANC să se întîlnească trimestrial pentru a păstra o legatură permanentă între cele două organizaţii. Întîlnirile vor fi urmate de o conferinţă de presă pentru a informa reprezentanţii mass media în legatura cu progresele făcute.

Despre Center for International Private Enterprise

CIPE România derulează un proiect pentru dezvoltarea asociaţiilor femeilor de afaceri şi a sprijinit constituirea CAFA, o entitate informală care şi-a propus să devină un partener important în dialogul public-privat, cu influenţă în procesul de luarea a deciziilor la nivel local şi naţional. CAFA a organizat în noimebrie a.c. o dezbatere publică pe tema taxelor salariale şi a făcut propuneri concrete instituţiilor guvernamentale privind reucerea fiscalităţii. CIPE a organizat în ultimii trei ani Conferinţa Femeilor de Afaceri şi a editat CD-ul „Femei de succes”. În colaborare cu CAFA şi cu finanţare din partea National Endowment for Democracy (NED), CIPE organizează periodic sesiuni de instruire pentru asociaţiile de afaceri membre ale CAFA în domenii precum planificare strategică, relaţia cu membri, advocacy şi comunicarea cu autorităţile, etc.

Pentru mai multe informaţii despre programele CIPE în România şi despre activitatea CAFA, vizitaţi paginile de web www.ciperomania.org şi www.cafa.ro.

Corina Schwartz
Program Manager
CIPE România
Str. Mendeleev Nr. 8
Ap. 4, sector 1, Bucureşti
Telefon: 021- 212 85 94
Telefon/ Fax: 021- 650 43 25

cschwartz@cipe.org

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/center-for-international-private-enterprise/coalitia-asociatiilor-femeilor-de-afaceri-a-semnat-un-protocol-de-colaborare-cu-autoritatea-nationala-de-control