COALITIA FEMEILOR DE AFACERI ORGANIZEAZA DEZBATEREA PUBLICĂ PRIVIND SISTEMUL DE IMPOZITARE A SALARIILOR

BUCURESTI - 11 noiembrie 2004

Comunicat tip General in ONGCoaliţia Asociaţiilor Femeilor de Afaceri (CAFA) cu sprijinul Center for International Private Enterprise (CIPE) organizează o dezbatere privind sistemul de impozitare a salariilor şi impactul modificărilor legislative ce vor fi aduse prin Codul Fiscal începând cu 1 ianuarie 2005.

Evenimentul va avea loc vineri, 12 noiembrie 2004, intre orele 10.00 şi 13.00, la Sala Rondă a Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, care este si sponsor al evenimentului.

“Această iniţiativă este parte din strategia pe termen lung a CIPE care oferă sprijin concret şi instrumente de lucru femeilor de afaceri din România care doresc să se implice în procesul de adoptare sau modificare a politicilor publice. CIPE susţine iniţiativele prin care CAFA îşi consolidează poziţia de partener care ştie să comunice în mod profesionist cu autorităţile despre problemele legislative care afecteaza dezvoltarea mediului economic. CAFA va sprijini în permanenţă autorităţile prin furnizarea informaţiilor utile despre problemele acute cu care se confruntă sectorul privat.“, spune Cristina Grecu, coordonatoarea evenimentului din partea CIPE.

Dezbaterea publică organizată de CIPE şi de CAFA analizează:
•Legislaţia actuală privind impozitarea salariilor şi impactul previzibil al modificărilor aduse prin Codul Fiscal începînd cu 1 ianuarie 2005 asupra politicilor de personal ale întreprinderilor private;
•Sistemele de angajare din noul Cod al Muncii şi modul în care influenţează politicile de angajare de personal din cadrul firmelor private;
•Aspecte restrictive cu care se confruntă întreprinderile datorită eliminării convenţiilor civile şi nevoia de flexibilizare a relaţiilor formale de pe piaţa muncii;
•Relaţia întreprinderilor mici şi mijlocii cu instituţiile statului privind sistemul de achitare a obligaţiilor fiscale, sub aspectul sistemului informaţional şi al modalităţilor de simplificare a plăţilor.

Va fi prezentat un studiu privind sistemul de impozitare şi impactul modificărilor legislative viitoare, studiu pregătit de Axa International Consulting pentru CIPE Romania, în cadrul unui proiect finanţat de către National Endowment for Democracy (NED).

Discuţiile vor fi deschise de un panel din care vor face parte doamna Cornelia Rotaru, Director general CCIRB, doamna Anca Popescu, Director general, Direcţia de Politici, Strategie şi Integrare Europeană din cadrul Agenţiei Naţionale pentru IMM-uri şi Cooperaţie şi doamna Cornelia Petreanu, Director general, Direcţia Generală de Politică şi Legislaţie Fiscala din Ministerului Finanţelor Publice.

Maria Grapini, Preşedinte & CEO al Grupului Pasmatex şi Preşedinta Asociaţiei Femeilor Antreprenor Timiş, şi Gabriela Chiriac, Director General al Melcret AT Galaţi şi Preşedinta Asociaţiei Femeilor Întreprinzătoare Galaţi, vor prezenta doua studii de caz care se vor concentra pe modul în care sistemul impozitelor pe salarii a afectat în timp dinamica salarială din firma şi politica de personal.

"In ciuda preocupărilor Guvernului pentru proiecte destinate creşterii competitivităţii firmelor româneşti în vederea integrării României în Uniunea Europeană, majoritatea companiilor nu ating un standard minimal de competitivitate. Una din cauzele majore o constituie costurile salariale mari ale forţei de muncă angajate şi birocraţia aferentă acestora. CAFA, pe baza Studiului privind sistemul de impozitare a salariilor şi evaluarea impactului modificărilor legislative viitoare ce va servi drept bază de discuţie în timpul dezbaterii, propune armonizarea nivelului taxelor şi impozitelor pe salarii cu cel al ţărilor din UE şi diminuarea birocraţiei legată de procesul de achitare a obligaţiilor către stat.", spune Maria Grapini.


Despre Center for International Private Enterprise

Center for International Private Enterprise România (CIPE) derulează un nou proiect privind dezvoltarea asociaţiilor femeilor de afaceri. CIPE România a sprijinit constituirea Coaliţiei Asociaţiilor Femeilor de Afaceri (CAFA), o entitate informală care îşi propune să devină un partener important în dialogul public-privat, cu influenţă în procesul de luarea a deciziilor la nivel local şi naţional. CIPE a organizat în ultimii trei ani Conferinţa Femeilor de Afaceri şi a editat CD-ul „Femei de succes”. În colaborare cu CAFA şi cu finanţare din partea National Endowment for Democracy (NED), CIPE organizează periodic sesiuni de instruire pentru asociaţiile de afaceri membre ale CAFA în domenii precum planificare strategică, relaţia cu membri, advocacy şi comunicarea cu autorităţile, etc. Între 2000 şi 2003, CIPE a coordonat un proiect pentru dezvoltarea asociaţiilor de afaceri. În cadrul acestui proiect, asociaţiile de afaceri din sectoarele-ţintă - turism, producţie şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - au reuşit să îşi coordoneze eforturile şi să îşi susţină interesele în faţa Guvernului României.

Pentru mai multe informaţii despre programele CIPE în România şi despre activitatea CAFA, vizitaţi paginile de web www.ciperomania.org şi www.cafa.ro.
Pentru mai multe informaţii despre programele CIPE în România, vizitaţi pagina de web www.ciperomania.org.

Cristina Grecu
Program Manager
CIPE România
Str. Mendeleev Nr. 8
Ap. 4, sector 1, Bucureşti
Telefon: 021- 212 85 94
Telefon/ Fax: 021- 650 43 25

cgrecu@cipe.org

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/center-for-international-private-enterprise/coalitia-femeilor-de-afaceri-organizeaza-dezbaterea-publica-privind-sistemul-de-impozitare-a-salariilor