Sigle

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regionala

Comunicat finalizare proiect capital de lucru S.C.A_BEST INTERACTIV S.R.L.

BUCURESTI - 11 octombrie 2021

Comunicat tip General in Cursuri

S.C. A_BEST INTERACTIV S.R.L. anunță finalizarea proiectului cu titlul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC A_BEST INTERACTIV S.R.L.”, proiect nr. RUE M2-6464 din 07-04-2021, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE. 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea S.C. A_BEST INTERACTIV S.R.L.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 

- menținerea activității, pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data acordării ajutorului de stat; 

- menținerea/ suplimentarea numărului de salariaţi înscrişi în cererea de finanţare, pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data acordării ajutorului de stat.

Valoarea totală a Grantului este de 145218.6  lei, iar valoarea cofinanțării este de 21782.79 lei. 

Locația de implementare: în Municipiul București, sectorul 5, Str. Progresului, nr 53, bl 5, sc 2, parter, ap 30, România.

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19 Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Despre A_BEST

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la punctul de lucru al SC A_BEST INTERACTIV SRL din Municipiul București, sectorul 5, Str. Progresului, nr 53, bl 5, sc 2, parter, ap 30, România, persoană de contact Aura Valentina Icodin, Administrator Unic, email aura.icodin@abest.ro, tel 0762 274 913.