Cartea de resurse pentru educatia in aer liber si pentru educatia referitoare la patrimoniu

BUCURESTI - 14 martie 2013

Comunicat tip Produse / Servicii in Administratie Publica, Educatie / Cultura, ONG

Rezultatul final al proiectului ECHOE - Educatie pentru patrimoniu , educatie in aer liber este Cartea de resurse pentru educatia in aer liber si pentru educatia referitoare la patrimoniu ce ofera informatii de fond, exemple si etape practice pentru dezvoltarea activitatilor combinate de educatie a adultilor in cadrul unor situri de patrimoniu in aer liber. Cartea poate fi descarcata de pe site-ul proiectului ECHOE http://www.echoe-eu.eu/documente/resurse/echoe-romana.pdf

Cartea de resurse pentru educatia in aer liber si pentru educatia referitoare la patrimoniu

Cartea de resurse trateaza pe larg competentele cheie si modul in care adulti pot dezvolta competente cheie prin intermediul programelor ECHOE.

Abordarea proiectului ECHOE - Educatie pentru patrimoniu, educatie in aer liber - este prezentata in relatie cu diferite domenii, concentrandu-se pe diverse rezultate ale invatarii, cum sunt integrarea sociala si comunicarea, conservarea patrimoniului natural si cultural, invatarea despre dezvoltarea durabila, stilurile de viata sanatoasa, mediul natural si construit, etc. De fiecare data sunt prezentate provocarile aparute, exemple ilustrative si competentele specifice din toate cele 6 tari participante in proiect: Romania, Turcia, Italia, Belgia, Austria si Norvegia.

ECHOE este un proiect co-finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Învăţare pe tot parcursul vieţii. Proiectul exploreaza metode de a combina educaţia pentru şi despre patrimoniu (în special cea legată de sit-uri istorice şi arheologice) cu educaţia în aer liber (cuprinzând elemente de ecologie, protecţia patrimoniului, sport şi activităţi în aer liber)si se adresează formatorilor din structuri publice şi private, asociaţii şi ONG-uri furnizoare de servicii culturale, educaţionale şi de petrecere a timpului liber, profesioniştilor din instituţiile de cultură, reprezentanţilor administraţiei locale responsabili cu politici culturale şi educaţionale, furnizorilor de servicii turistice şi adulţilor care participă la programe educaţionale.

Mai multe detalii despre proiectul ECHOE puteti afla de pe pagina de internet www.echoe-eu.eu

Despre Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (CPPC) este o instuţie publică, de nivel naţional, ce funcţionează în subordinea Ministerului Culturii. CPPC este principalul furnizor de programe de formare profesională din domeniul culturii, cu o tradiţie de peste 40 de ani în domeniu. Cursurile oferite sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale.