Management cultural în artele vizuale contemporane

BUCURESTI - 18 martie 2013

Comunicat tip Produse / Servicii in Arta & Entertainment, Educatie / Cultura, Cursuri

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură împreună cu partenerii săi organizează în perioada 3-5 aprilie cursul Management cultural în artele vizuale contemporane, dedicat profesioniştilor din instituţiile culturale muzeale şi din organizaţiile cu profil artistic, care au atribuţii în domeniul managementului de proiect şi organizării evenimentelor. Cursul prezintă sistemului de lucru folosit de profesionişti din domeniul privat al culturii şi artelor contemporane angajaţilor instituţiilor culturale muzeale şi ai organizaţiilor cu profil artistic. Obiective specifice
1. Prezentarea unor sisteme de lucru în domeniul cultural privat, profit şi non-profit
2. Schimb de experienţă şi networking pentru manageri culturali din organizaţii culturale publice şi private
3. Punerea bazelor unei reţele de profesionişti în domeniul culturii pentru viitoare parteneriate public-private eficiente şi sustenabile

 Management cultural în artele vizuale contemporane

În cele 3 zile, cursul abordează o tematică diversă:

definirea joburilor tangenţiale pieţei de artă, tipuri de contracte;

arta ca produs cultural, obiect de privit, instrument social etc.;

modalităţi de alegere a unor lucrări pentru un proiect expoziţional (cercetare, selecţie, concept, spaţiu, tranzacţie comericală şi non-comercială);

pregătirea documentaţiei (certificat de autenticitate, certificat de expertiză, fişă tehnică, certificat de restaurare, contracte de reprezentare, contracte de vânzare-cumpărare, asigurare, transport, proces verbal de custodie şi de predare-primire);

cum se expune (muzee, galerii comerciale şi non-comerciale, spaţii alternative, spaţii deturnate), cum se face comunicarea (parteneriate, parteneriate media, diseminare);

cum se aplică pentru fondurile nerambursabile româneşti şi europenecum se aplică la bienale, târguri, muzee, spaţii expoziţionale din străinătate;ce sunt rezidenţele artistice şi curatoriale şi cum se aplică pentru acestea;

cine cumpără şi cine vinde (curator, galerist, dealer de artă, casă de licitaţie, colecţionari, investitori, bănci, fonduri de investiţii);

ce este cota artistului şi cum creşte aceasta – reguli ale pieţei de artă

Traineri:

Trainer: Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant de artişti, curator

Curs: „Arta, produsele ei şi profesioniştii lucrători”

Locaţie: sediu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

Trainer: Ioana Ciocan, curator, artist, asistent universitar UNARTE

Curs:  „Arta în spaţiul public românesc după 1990”

Locaţie: sediu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

Trainer: Diana Dochia, manager galerie, economist şi istoric de artă, membru fondator în Reţeaua Naţională a Muzeelor din România

Curs: „Activitatea artistică a unei galerii comerciale româneşti”

Locaţie: Anaid Art Gallery

Trainer: Petru Lucaci – preşedinte Uniunea Artiştilor Plastici şi manager al galeriei Victoria Art Center

Curs: „Arta şi instituţiile ei”

Locaţie: Victoria Art Center

Trainer: Cristina Olteanu, COO casă de licitaţie

Curs: „Activitatea unei case de licitaţii”

Locaţie: Casa de licitaţii Artmark

Trainer: Pavel Şuşară, preşedinte Asociaţia Evaluatorilor şi Experţilor în artă, scriitor, critic, istoric de artă

Curs: „Autentificarea, evaluarea şi expertiza obiectului de artă”

Locaţie: Galeria Luchian 12

Cursurile se desfăşoară zilnic, în două părţi, în intervalele orare 10.00-12.00 şi 14.00-16.00. Aplicaţiile sunt deschise către profesioniştii din instituţiile culturale muzeale şi din organizaţii cu profil artistic.

Candidatura constă în trimiterea unui CV (cu date de contact incluse) şi a unei scrisori de intenţie pe adresele de e-mail: amalia.alexandru@cppc.ro       maia@asociatia-maia.ro

 Acceptarea sau respingerea candidaturii se face până pe 29 martie 2013.

Preţul unui curs este de 650 lei, plătibil integral până pe 3 aprilie inclusiv, în contul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, care va fi comunicat ulterior. Participanţii pot opta şi pentru cazare în spaţiul CPPC.

Parteneri strategici: Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Asociaţia Maia, Modernism.ro

Parteneri de conţinut: Anaid Art Gallery, Victoria Art Center, Galeria Luchian 12, Uniunea Artiştilor Plastici, Galeriile Artmark, Năsui colecţie&galerie, Proiect 1990

Despre Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (CPPC) este o instuţie publică, de nivel naţional, ce funcţionează în subordinea Ministerului Culturii. CPPC este principalul furnizor de programe de formare profesională din domeniul culturii, cu o tradiţie de peste 40 de ani în domeniu. Cursurile oferite sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale.