Apel la solidaritate pentru Drepturile Omului

BUCURESTI - 10 decembrie 2004

Comunicat tip General in ONG

Încălcările frecvente ale drepturilor omului în cazul unor grupuri vulnerabile, precum minorităţi sexuale, persoane infectate cu HIV, femei victime ale violenţei domestice şi ale multiplelor forme de discriminare, persoane cu dizabilităţi mintale sunt încă o realitate dureroasă şi îngrijorătoare pentru o ţară, ca România, aflată în pragul accederii la Uniunea Europeană.

Apel la solidaritate pentru Drepturile Omului

În România de astăzi, persoanelor cu dizabilităţi mintale din instituţiile psihiatrice le este încălcat dreptul de a nu fi supuse la tratamente inhumane sau degradante. Persoanele seropozitive sunt de prea multe ori private de dreptul la educaţie şi sunt tratate discriminatoriu când apelează la serviciile de sănătate. Etnia roma este în continuare percepută ca un pericol public, persoanelor aparţinând acestei etnii refuzându-li–se accesul în anumite locuri publice ori la servicii esenţiale. Persoanele de orientare homosexuală, indiferent de sex, sunt hărţuite şi discriminate la locul de muncă, în sistemul public de învăţământ, iar autorităţile române nu consideră acest tip de discriminare ca fiind o violare a drepturilor omului.

Dreptul oricărei persoane la demnitate şi de a nu fi discriminată nu mai pot fi proclamate doar festiv şi politicianist.

Organizaţiile care reprezintă şi promovează drepturile acestor grupuri vulnerabile cer în mod ferm noului Parlament, viitorului Guvern şi viitorului Preşedinte al României să contribuie la asigurarea unui cadrul legal şi instituţional care să prevină şi să combată eficient şi prompt discriminarea. Solicităm viitoarelor Comisii de drepturile omului din cele două Camere ale Parlamentului să îşi ia în serios mandatul, prin includerea unor parlamentari care sa dovedească expertiză, voinţă politică şi interes în acest domeniu.
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării trebuie să devină în mod real o instituţie independentă, prin scoaterea sa de sub autoritatea exclusivă a Guvernului şi punerea sa sub control parlamentar.
Alte propuneri pentru îmbunatăţirea situaţiei drepturilor omului în România, în general, vor fi colectate cu ocazia organizării Bradului Drepturilor Omului şi vor fi înaintate noilor autorităţi ale statului ca priorităţi ale societăţii civile.

Ne exprimăm speranţa într-un parteneriat de lungă durată cu mass media, al cărei rol în colectarea şi sesizarea abuzurilor, în prevenirea şi combaterea discriminării este fundamental. Fără acest sprijin constant al mass media, vom avea cetăţeni ai României neinformaţi în privinţa propriilor drepturi, în timp ce victimile discriminării vor rămâne o simplă statistică. Cu sprijinul dumneavoastră, al presei, celebrarea zilei de 10 decembrie, Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, ar putea deveni o sărbătoare a solidarităţii cu cei a căror drepturi nu sunt recunoscute, protejate şi respectate.Despre Centrul de Resurse Juridice

10 Decembrie: Ziua Internaţională a Drepturilor Omului

Semnificaţia zilei de 10 Decembrie
Pe 10 Decembrie 1948, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului care a devenit un standard universal pentru protejarea şi promovarea drepturilor omului.
De atunci, în fiecare an, pe 10 Decembrie se celebrează adoptarea acestei Declaraţii Universale şi a principiului care statuează că „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii.”

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului este primul instrument internaţional de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, care stă la baza întregului sistem de apărare a drepturilor omului la nivel internaţional sau naţional. Această Declaraţie reprezintă un standard comun de respectare a drepturilor omului, care recunoaşte valori precum demnitatea umană şi egalitatea ca drepturi inalienabile ale tuturor indivizilor şi ale tuturor naţiunilor lumii.
Ziua Internaţională a Drepturilor Omului este marcată în fiecare an de 10 decembrie prin desfăşurarea unor activităţi de promovare a drepturilor omului de către entităţi ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, guverne, organizaţii non-guvernamentale, şcoli şi universităţi şi activişti în domeniul drepturilor omului.
Este un moment de sărbătoare, dar în acelaşi timp şi un moment de reflexie asupra nenumăratelor neîmpliniri, încălcări ale drepturilor omului şi o chemare la acţiune în efortul imens pe care îl presupune încercarea de a face drepturile omului o realitate pentru fiecare fiinţă umană.

10 Decembrie 2004
Anul acesta, Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului a decis ca tematica zilei să fie Educaţia pentru Drepturile Omului, ca modalitate fundamentală de dezvoltare a unei culturi a drepturilor omului, de promovare a egalităţii şi a participării în procesul decizional în societăţile democratice şi, nu în ultimul rând, ca o investiţie în prevenirea abuzurile şi a conflictelor în detrimentul drepturilor omului.
Pentru informatii suplimentare:
Ioana Davidescu, Manager PR, Centrul de Resurse Juridice
tel.: 212 05 20, 0744 700090

idavidescu@crj.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/centrul-de-resurse-juridice/apel-la-solidaritate-pentru-drepturile-omului