Inalta Curte de Casatie si Justitie vs. proprietate

BUCURESTI - 30 mai 2008

Comunicat tip General in ONG

Procurorul General al României a sesizat la data de 4 octombrie 2007 Înalta Curte de Casatie si Justitie cu recurs în interesul legii în materie de proprietate, motivându-se practica neunitara a instantelor judecatoresti. Sectiile Unite ar trebui sa se pronunte luni, 2 iunie 2008, asupra admisibilitatii/ indamisibilitatii actiunii în revendicare întemeiata pe dreptul comun dupa intrarea în vigoare a Legii 10 /2001.

Din păcate Statul român nu este în posesia unei statistici privind numărul de condamnări pe care România le are la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauzate de nerespectarea dreptului de proprietate privată şi nici a sumelor de bani plătite de contribuabilul român în toate aceste cauze.

Atragem atenţia asupra faptului că, în cele mai multe situaţii, este pe cale de a se împlini termenul de 10 ani, termen în interiorul căruia cumpărătorii fostelor imobile naţionalizate nu aveau dreptul să le înstrăineze. Ori declararea ca inadmisibilă a acţiunii în revendicare duce, pe de o parte, la blocarea acţiunilor foştilor proprietari şi, pe de altă parte, la posibilitatea vânzării la preţul pieţei a unor imobile cumpărate la preţuri derizorii. Şi, cel mai probabil, la noi condamnări la CEDO.

Faţă de opinia îmbrăţişată de către Procurorul General, şi anume că acţiunea în revendicare întemeiată pe dreptul civil (art. 480, 481 Cod civil) nu este admisibilă după intrarea în vigoare a Legii 10/2001, Centrul de Resurse Juridice exprimă următoarele puncte de vedere:

- premisele de la care pleacă cele două texte (Codul civil, respectiv Legea 10/ 2001)
sunt diferite: un drept de proprietate care nu a ieşit niciodată din patrimoniul proprietarului,
respectiv reconstituirea unui drept de proprietate cu efecte pentru viitor;
- nefiind premise similare, regula “specialul derogă de la general” nu poate fi aplicată;
- pe de altă parte, orice derogare de la dreptul comun (regula generală) trebuie să fie
clară, explicită şi de strictă interpretare; în acest sens, Legea 10/2001 nu conţine astfel de
articole derogatorii de la dreptul comun;
- nu în ultimul rând România este parte a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
şi, ca atare, aplicarea tratatului, respectiv a art. 1 din Protocolul Adiţional în materie de
proprietate este obligatorie.

Solicităm, aşadar, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca o premisă a transparenţei şi
responsabilităţii, să aducă la cunoştinţa opiniei publice felul în care a votat fiecare membru al
acestei instanţe.

Despre Centrul de Resurse Juridice

Centrul de Resurse Juridice este o organizatie non-guvernamentala care actioneaza pentru crearea si functionarea unui cadru legal si institutional care sa asigure respectarea drepturilor omului si a egalitatii de sanse, pentru accesul liber la un act de justitie echitabil si contribuie la punerea in valoare a expertizei juridice in interesul tuturor persoanelor.


Persoană de contact: Georgiana Iorgulescu, Director Executiv, Centrul de Resurse
Juridice, telefon: 212.05.20.
office@crj.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/centrul-de-resurse-juridice/inalta-curte-de-casatie-si-justitie-vs-proprietate