Centrul pentru Promovarea Energiei Curate si Eficiente in Romania ENERO

Centrul pentru Promovarea Energiei Curate si Eficiente in Romania ENERO


Descrierea companiei Centrul pentru Promovarea Energiei Curate si Eficiente in Romania ENERO

Centrul pentru promovarea energiei curate si eficiente in Romania – ENERO – este un centru independent de consultanta tehnica si cercetare nonprofit in domeniul energiei, fondat in 1999. ENERO promoveaza cercetarea, inovarea si transferul tehnologic in domeniul producerii si utilizarii eficiente a energiei, al surselor regenerabile si al tehnologiilor curate de producere a energiei.

Cea mai mare parte din activitati se deruleaza in cadrul programelor de cercetare si promovare europene (Programele cadru, Energie Inteligenta pentru Europa, Orizont2020, Europa de Sud-Est s.a.), dar si in cadrul altor actiuni internationale, sau a unor proiecte finantate din bugetul public de cercetare, directiile abordate fiind: surse regenerabile de energie (eolian, fotovoltaic, bioenergie), eficienta energiei in industrie sectorul rezidential si de servicii, transporturi, etc. OBIECTIVE Dezvoltarea si promovarea surselor regenerabile de energie si a utilizarii curate si eficiente a energiei Promovarea strategiei si politicii Uniunii Europene în domeniul energiei ACTIVITATI Cercetari si studii. Consultanta si asistenta pentru implementarea tehnologiilor energetice noi. Diseminarea de informatii prin publicatii si prin organizarea de conferinte, seminarii, cursuri, expozitii.

Comunicate Centrul pentru Promovarea Energiei Curate si Eficiente in Romania ENERO (ASOCIATIA CENTRUL PENTRU PROMOVAREA ENERGIEI CURATE SI EFICIENTE IN ROMANIA ENERO):

Vezi toate comunicatele companiei Centrul pentru Promovarea Energiei Curate si Eficiente in Romania ENERO.