Masa rotundă “Oportunități de valorificare economică a terenurilor marginale, neutilizate sau contaminate prin proiecte de bioenergie”

Bacau - 20 septembrie 2021

Comunicat tip Produse / Servicii in Afaceri, Agricultura, Energie

Urmare a noilor strategii și planuri europene și naționale dedicate respectării angajamentelor asumate prin Pactul Verde și Mecanismul de Redresare și Reziliență, energia regenerabilă redevine o prioritate. Potențialul de utilizare a biomasei pentru producerea de bioenergie nu este exploatat într-o măsură satisfăcătoare in România, ceea ce poate deschide oportunități viitoare, atât pentru agricultori, cât și pentru mediul de afaceri.
In acest context, proiectul “Promovarea utilizării sustenabile a terenurilor neutilizate pentru producerea de bioenergie, prin intermediului unei platforme web pentru Europa”, acronim: BIOPLAT-EU (www.bioplat.eu , http://www.enero.ro/?page_id=336 ), derulat in cadrul Programului european de studii și cercetări ORIZONT2020, atrage atenția asupra re-conversiei terenurilor marginale, neutilizate sau contaminate, prin cultivarea de materie primă pentru producerea sustenabilă de bioenergie.

artenerul român în proiectul BIOPLAT-EU, Centrul pentru Promovarea Energiei Curate și Eficiente în România – ENERO  organizează în data de 21 septembrie 2021, lângă Bacău întâlnirea “OPORTUNITĂȚI DE VALORIFICARE ECONOMICĂ A TERENURILOR MARGINALE, NEUTILIZATE SAU CONTAMINATE PRIN PROIECTE DE BIOENERGIE”  adresata în primul rând proprietarilor de terenuri, dar și altor categorii de părți interesate.

Discuțiile si prezentările vor face referire la opțiunile pentru valorificarea viitoare a terenurilor marginale, neutilizate sau contaminate, vor introduce platforma web a proiectului BIOPLAT care cuprinde o bază de date cu hărți ale terenurilor marginale, neutilizate și contaminare (MNC) dar și instrumentul informatic (denumit STEN) care servește la evaluarea aspectelor de sustenabilitate tehnico-economică, socială și de mediu a proiectelor de obținere a bioenergiei din materie primă cultivată pe terenuri MNC, pe întregul lanț valoric al acestora. La întâlnire se vor prezenta si rezultatele analizelor de sustenabilitate pentru mai multe proiecte și lanțuri valorice pretabile pentru aceste terenuri, realizate cu ajutorul instrumentului informatic STEN, respectiv datele unui studiu de oportunitate agronomică și tehnico-economică realizat de partenerii BIOPLAT-EU asupra unuia dintre proiecte, ce are potențial pentru a fi dezvoltat în regiune. 

Întâlnirea este organizată de către partenerul român în proiectul BIOPLAT-EU, Centrul pentru Promovarea Energiei Curate și Eficiente în România – ENERO, cu sprijinul și participarea primăriilor comunelor Măgura, Strugari, și orașului Buhuși, al Asociației G.A.L. Ulmus Montana și al Centrului de Transfer Tehnologic “Digital&Smart Hub PETAL”.

Pentru confirmarea participării și informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe dna Nicoleta ION  (email: nicoleta.ion@enero.ro, tel: 0724 294 616)