Resursele puse la dispoziţie de proiectul SHAPE-ENERGY, ajutor pentru elaborarea politicilor energetice

BUCURESTI - 29 ianuarie 2019

Comunicat tip General in Energie

Politicile energetice nu isi pot indeplini potentialul daca acele cunostințe semnificative care decurg din cercetarea stiintelor sociale si umaniste nu sunt luate in considerare in procesul de luare a deciziilor. Cetatenii ar trebui sa se afle in centrul tuturor politicilor - si acest lucru este valabil si in cazul tranzitiei energetice. Procesul de elaborare a politicilor trebuie, de asemenea, sa includa o intelegere mai avansata a relatiilor dintre societate si tehnologie.

Pana in prezent, relatia energie - stiinte socio-umane a jucat un rol mai putin important in modelarea politicii energetice europene  decat stiințele, tehnologia, ingineria si matematica  .

Implicandu-se in aspectele legate de energie, stiințele sociale si umaniste se ocupa de tot ceea ce este uman sau social in tranziția energetica. Acest lucru include norme, valori, percepții si credințe in randul tuturor partilor interesate, de la factorii de decizie la consumatori, precum si perspective asupra modul ui in care sunt elaborate si adoptate regulamentele.

Platforma SHAPE ENERGY (https://shapeenergy.eu/), finanțata de programul Orizont 2020 al UE, a elaborat un numar important de rapoarte si publicatii pentru a sprijini expertiza europeana in utilizarea si aplicarea cunostintelor ce deriva din colaborarea  energie- stiinte socio-umane. Resursele-cheie interesante  pentru expertii  din domeniul politicilor energetice sunt prezentate mai jos:

1. Agenda de cercetare-inovare pentru perioada 2020

Un document cheie elaborat de proiectul SHAPE ENERGY este “Agenda de cercetare-inovare pentru perioada 2020” care va sprijini programul din domeniul energetic in perioada post-ORIZONT 2020 si care evidențiaza modul  in care colaborarea energie –stiinte socio-umane poate fi mai bine integrata in elaborarea politicilor de cercetare si inovare  privind energia in urmatorul deceniu. Un rezumat al acestei Agende este publicat pe site-ul proiectului: https://shapeenergy.eu/index.php/agenda-2020-2030/.

2. Atelierele de lucru SHAPE ENERGY organizate in 17 orase europene

Orasele si regiunile sunt esențiale pentru tranziția energetica. Cele 17 ateliere de lucru organizate in perioada noiembrie 2017 - iunie 2018 au aratat modul  in care poate fi implicata o comunitate mult mai larga in identificarea eventualelor obstacole si a nevoilor parților interesate locale in raport cu problemele energetice. Fiecare atelier a reunit reprezentanți ai autoritaților locale implicați in politicile energetice, precum si companii si grupuri de interese locale. Opiniile si concluziile rezultate in urma acestor ateliere de lucru, au fost luate in considerare la elaborarea Agendei de cercetare si inovare mentionate anterior.

De exemplu, evenimentul desfasurat la Brasov, in data de 02 martie 2018,  a avut drept scop identificarea principalelor provocari si soluții la problema aigurarii unui transport modern in regiune care sa rezolve nevoia de mobilitate, in condiții de rentabilitate economica si de utilizare eficienta a resurselor.

Raportul care prezinta modul de organizare si rezultatele acestor ateliere de lucru este prezentat pe site-ul SHAPE ENERGY: https://shapeenergy.eu/index.php/publications/workshop-key-findings/.

3. Metoda povestirii pentru colaborare eficienta intre multiple parti

Atelierele noastre, beneficiind de participanti provenind din diverse domenii, au fost moderate folosind metoda inovatoare a povestirii. Metoda povestii ii  poate ajuta pe  cei care elaboreaza politici sa includa aspecte si impacturi sociale in narațiuni coerente, sa anticipeze rezultatele implementarii si, de asemenea, sa comunice politica intr-un mod eficient.

Metoda povestirii  este o modalitate de a include dimensiunea umana in tranziția energetica, aceasta nefiind doar o problema tehnica sau politica. Deoarece politicile energetice au un impact diferit asupra diferitelor grupuri, povestirea poate ajuta la ințelegerea a ceea ce este potrivit pentru fiecare dintre aceste grupuri si a modului cum se pot crea oportunitați pentru elaborarea de instrumente politice mai corecte, mai simple si mai cuprinzatoare.

SHAPE ENERGY a produs ghiduri pentru facilitatorii care au folosit metoda povestirii, ghiduri care pot ajuta si altora sa foloseasca aceste metodein organizarea evenimentelor.  Ghidul tradus in limba romana, poate fi descarcat de la adresa: https://shapeenergy.eu/index.php/download/metoda-povestirii/?wpdmdl=6433

4. Chestionare de opinie SHAPE ENERGY

Lansata la inceputul platformei, aceasta colectare de chestionare a reunit peste 200 de raspunsuri la intrebari legate de modul  in care stiintele socio-umane pot contribui la rezolvarea prioritaților politicii energetice. Principalele 12 reflecții sunt prezentate, evidențiind  in parte diferențele actuale dintre proiectarea si implementarea politicii energetice si cercetarea de ultima ora din domeniul stiintelor sociale.

 

Asadar, va invitam la o incursiune pe site-ul Platformei SHAPE ENERGY! Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:

Dna Nicoletea Ion – nicoleta.ion@enero.ro

Dl Angel Nikolaev - angel@bserc.eu