CERC propune realizarea primei strategii de dezvoltarea a relaţiilor economice din zona transfrontalieră Iaşi-Vaslui-Ungheni-Chişinău

Iasi - 1 martie 2007

Comunicat tip General in ONG

Centrul European de Resurse şi Consultanţă CERC Iaşi alături de Camera de Comerţ şi Industrie Vaslui, Centrul Tinerilor Antreprenori din Republica Moldova şi Primăria Oraşului Sângera din Chişinău implementează în perioada Decembrie 2006 – Noiembrie 2008 proiectul „Centrul Economic Transfrontalier”, proiect finanţat prin Programul de Vecinătate România – Republica Moldova 2004-2006, Phare CBC 2004 B 220202.

Proiectul îşi propune dezvoltarea unei infrastructuri de susţinere a afacerilor, în acest scop fiind create Centrul Economic Transfrontalier şi portalul www.investitii.md care vor gestiona comunicarea, parteneriatul şi transferul de know-how.

„Centrul Economic Transfrontalier va pune la dispoziţia mediului de afaceri din România şi Republica Moldova o serie de instrumente precum: o strategie de dezvoltare a relaţiilor economice transfrontaliere, o bază de date legislativă „Legis RO – MD”, 2 analize sectoriale în domeniul construcţiilor şi imobiliar din zona transfrontalieră Iaşi – Vaslui – Ungheni – Chişinău, 4 forumuri Economice Transfrontaliere pentru facilitarea contactelor de afaceri” a declarat d-l Daniel Raţă, Preşedinte CERC.

___________________________
Uniunea Europeană acordă României expertiză şi sprijin financiar în vederea pregătirii pentru aderare, prin programe specifice: Phare, Ispa şi Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională şi sprijin pentru IMM-uri, până la investiţii în infrastructura de mediu şi transport şi dezvoltare rurală.

Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în creştere, de la cca 660 de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizată de autorităţile române de resort, sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice.

Despre CERC Iasi

Centrul European de Resurse şi Consultanţă CERC Iaşi este o organizaţie nonguvernamentală care urmăreşte susţinerea dezvoltării socio-economice durabile a cetăţenilor prin iniţierea şi derularea unor programe în probleme comunitare specifice.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi pe D-na Nelia Raţă tel. 0332 404 729, fax: 0332 404 729, e-mail: office@centrueuro.ro.
office@centrueuro.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/cerc-iasi/cerc-propune-realizarea-primei-strategii-de-dezvoltarea-a-relatiilor-economice-din-zona-transfrontaliera-iasi-vaslui-ungheni-chisinau