Primul Centru Transfrontalier de Resurse în Suceava

Iasi - 28 februarie 2007

Comunicat tip General in ONG

Centrul European de Resurse şi Consultanţă CERC – Filiala Suceava alături de Centrul Regional de Reciclare şi Perfecţionare a Funcţionarilor, Organelor Puterii de Stat, Organelor Autoadministrării Locale, Agenţilor Economici, Instituţiilor şi Organizaţiilor de Stat Cernăuţi şi Asociaţia ATICAS Dorohoi implementează în perioada Decembrie 2006 – Noiembrie 2007 proiectul „Centrul Transfrontalier de Resurse”, proiect finanţat prin Programul de Vecinătate România – Ucraina 2004 – 2006, Phare CBC 2004 / 016-942, Prioritate 3, linie bugetară B 220202.

Proiectul propune crearea unor instrumente la îndemâna instituţiilor care acţionează în zona de graniţă prin înfiinţarea Centrului Transfrontalier de Resurse, prin elaborarea unei metodologii de comunicare interculturală şi prin realizarea unei baze de date cu organizaţiile interesate in desfăşurarea de proiecte transfrontaliere.

80 de persoane, membri ai diferitelor instituţii din zonele ţintă, vor beneficia de acces gratuit la următoarele cursuri de formare, pe teme privitoare la: Colaborarea Transfrontalieră a Comunităţilor Teritoriale şi Administraţiilor Locale în Contextul Integrării Europene, Managementul Proiectelor Transfrontaliere, Societatea Civilă şi Cetăţenia Europeană: Metode de Comunicare Culturală şi Tradiţională.

„Prin modelele de bună practică în comunicarea transfrontalieră pe care Centrul le va oferi, acţiunea propusă este destinată să încurajeze contactele dintre oameni, să aducă un aport important la conştientizarea oportunităţilor de abordare a problemelor comune, de fiecare parte a graniţei, şi să încurajeze o atitudine pozitivă în vederea schimbului de idei şi informaţii” a declarat D-l Daniel Raţă, Preşedinte al CERC Suceava.


_________________________________________________
Uniunea Europeană acordă României expertiză şi sprijin financiar în vederea pregătirii pentru aderare, prin programe specifice: Phare, Ispa şi Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională şi sprijin pentru IMM-uri, până la investiţii în infrastructura de mediu şi transport şi dezvoltare rurală.

Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în creştere, de la cca 660 de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizată de autorităţile române de resort, sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice.


Despre CERC Iasi

Centrul European de Resurse şi Consultanţă CERC – Filiala Suceava este o organizaţie nonguvernamentală care urmăreşte susţinerea dezvoltării socio-economice durabile a cetăţenilor prin iniţierea şi derularea unor programe în probleme comunitare specifice şi promovarea parteneriatelor durabile cu actorii societăţii civile.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi pe D-na Nelia Raţă tel. 0230 515 844 , fax: 0230 515 844, e-mail: suceava@centrueuro.ro .
office@centrueuro.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/cerc-iasi/primul-centru-transfrontalier-de-resurse-in-suceava