Primul contract de lucrări Ispa finalizat în România

BUCURESTI - 28 martie 2006

Comunicat tip General in Politic

RAJAC Iaşi a finalizat lucrările pentru proiectul “Reabilitarea staţiilor de pompare Păcurari, Aurora, Mijlociu”. Acesta este primul contract de lucrări din România finalizat în domeniul protecţiei mediului prin programul Ispa. Valoarea totală a investiţiei este de 4,2 milioane Euro, din care 75% reprezintă finanţarea nerambursabilă prin Ispa.

Prezent la ceremonia de inaugurare, Jonathan Scheele, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România a declarat: “Contractul Ispa finalizat astăzi a finanţat modernizarea şi automatizarea a trei staţii de pompare, conducând la îmbunătăţirea generală a serviciilor de alimentare cu apă. De acum încolo, locuitorii Iaşiului vor beneficia de servicii de alimentare cu apă continue, în deplină concordanţă cu standardele europene şi internaţionale. Am încrederea că această inaugurare va fi în curând urmată de alte succese pe întreg teritoriul României, dând astfel semnale pozitive cu privirea la capacitatea de absorbţie a fondurilor de la Uniunea Europeană”.

În Iaşi sunt în desfăşurare alte două contracte de lucrări, care vizează modernizarea Staţiei de Tratare a apei potabile şi reabilitarea Staţiei de Epurare a Apei Uzate. În momentul finalizării întregii Măsuri Ispa, însumând aproape 46 milioane Euro, serviciile îmbunătăţite de aprovizionare cu apă, canalizare şi tratare a apei vor avea un impact pozitiv asupra sănătăţii populaţiei.

La ceremonie au participat reprezentanţi ai Delegaţiei Comisiei Europene în România, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.

Ispa este un program de asistenţă financiară acordat de Uniunea Europeană ţărilor candidate. Scopul principal este al programului este alinierea legislaţiei din aceste ţări la normele europene privind protecţia mediului. Asistenţa financiară este acordată pentru sprijinirea investiţiilor complexe în următoarele domenii prioritare: modernizarea reţelelor de alimentare cu apă, tratarea apelor reziduale şi managementul deşeurilor menajere.Despre Chelgate Ltd sucursala Bucuresti

www.infoeuropa.ro
Contact: Jeni Ioniţă, Coordonator Programe Ispa, Delegaţia CE, jeni.ionita@cec.eu.int, 203 54 41
sam@chelgate