Sigle

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regionala

Anunt incepere proiect finantat prin Masura 2 „ Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor"

BUCURESTI - 9 iunie 2021

Comunicat tip General in Arta & Entertainment

CMP MOVIE SERVICES SRL anunță lansarea proiectului cu titlul ” Capital de lucru 2020”

CMP MOVIE SERVICES SRL anunță lansarea proiectului cu titlul ”Capital de lucru 2020”, proiect  nr RUE 9250, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 11.05.2021.

 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii CMP MOVIE SERVICES SRL, prin ajutorul de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru, in baza formularului electronic de inscriere, prin masura “Granturi pentru capital de lucru”, implementata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare.

 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 99.655,15 lei din care: Grant = 86.656,65 RON si Cofinanțare = 12.998,4975 RON

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.