Credit guvernamental pentru finantarea Proiectului privind mediul si infrastructura in Portul Constanta

Constanta - 20 mai 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

În ultima şedinţă a Guvernului României a fost aprobat proiectul de Hotărâre de Guvern privind autorizarea C.N. „Administraţia Porturilor Maritime Constanţa” S.A. de a contracta un credit intern, în sumă de până la 8 milioane EUR, în vederea asigurării resurselor financiare reprezentând contribuţia părţii române la realizarea proiectului privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa.

Credit guvernamental pentru finantarea Proiectului privind mediul si infrastructura in Portul Constanta

La finanţarea Proiectului privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa, al cărui cost a fost estimat iniţial la suma de 30,5 milioane EUR, exclusiv impozitele şi taxele percepute pe teritoriul României, participă Banca Europeană de Investiţii cu un împrumut în sumă de 15 milioane EUR, şi Guvernul României cu o contribuţie de 15,5 milioane EUR, asigurată din surse proprii ale Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime Constanţa”- SA şi din alte surse atrase.
În contextul acţiunilor întreprinse pentru utilizarea şi depozitarea în condiţiii ecologice a deşeurilor industriale şi din transport, incinerării deşeurilor şi adoptării unor măsuri speciale în ce priveşte deşeurile cu grad înalt de pericol cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2001-2004, proiectul privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa cuprinde două componente:
1.Ecologizarea Portului Constanţa prin asigurarea depozitării deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate în port, ca urmare a aderării României la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave. Această componentă presupune realizarea următoarelor obiective:
-construirea unui incinerator pentru deşeuri menajere şi periculoase;
-construirea unei rampe ecologice pentru depozitarea deşeurilor;
-construirea unei staţii de tratare a apelor uzate;
-achiziţionarea unei nave colectare multifuncţionale;
-elaborarea de studii privind protecţia mediului.
2. Extinderea facilităţilor de alimentare cu energie electrică în zona Constanţa Sud. Această componentă se poate realiza prin trecerea la 110 KV a staţiei Port IV, necesară deoarece actuala staţie de conexiuni nu poate prelua sporul de putere necesar desfăşurării activităţii în această zonă. Apariţia unor noi consumatori, disponibilitatea zonei libere de a concesiona noi spaţii pentru activităţi de producţie, depozitare şi comercializare, cât şi intrarea în operare a terminalului de containere impun asigurarea unui spor de putere electrică. În zilele de 27 şi 28 octombrie 2003 a avut loc recepţia lucrărilor aferente acestei componente.
Proiectul va fi realizat de beneficiarul final al împrumutului, respectiv Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime Constanţa”- S.A., cu sprijinul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, sub autoritatea căruia se află.
În conformitate cu art. 4 alin. (2) din Legea nr. 517/2001 privind ratificarea Contractului de Finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime Constanţa”- S.A., pentru finanţarea Proiectului privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa contribuţia Guvernului României la realizarea investiţiilor se va asigura din surse proprii ale Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime Constanţa”- S.A., cât şi din alte surse atrase.
Întrucât sursele proprii ale Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime Constanţa”- S.A., rezultate din activitatea operaţională a companiei, nu permit la data curentă acoperirea contribuţiei părţii române la realizarea proiectului privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa, compania intenţionează să apeleze la surse atrase, respectiv un credit intern în sumă de până la 8 milioane EUR. Garanţia oferită de companie va fi constituită din imobilizări asupra activelor proprii ale companiei.
Prin această Hotărâre de Guvern s-a propus autorizarea contractării de către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime Constanţa”- S.A. a creditului intern menţionat, respectiv emiterea unei Scrisori de Confort prin care să se confirme angajamentul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al Ministerului Finanţelor Publice de a depune toate diligenţele necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru a se asigura onorarea la termen de către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime Constanţa”- S.A. a obligaţiilor financiare asumate prin contractul de credit. Un asemenea document este în măsură să ofere creditorului un confort substanţial, de natură să uşureze încheierea tranzacţiei.

Despre CN ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANTA

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta - Incinta Port, Gara Maritima, Constanta, cod 900900
Telefon: 0241-611540
Fax: 0241-619512
Adresa web: www.portofconstantza.com

Pentru mai multe informatii, contactati: Alina Petoanca sau Lucia Fifere
amitu@constantza-port.ro, lciornei@constantza-port

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/cn-administratia-porturilor-maritime-s-a-constanta/credit-guvernamental-pentru-finantarea-proiectului-privind-mediul-si-infrastructura-in-portul-constanta