Proiectul CALISIS vine în întâmpinarea cerinţelor de asigurare a calităţii cerute de UE

Locul desfasurarii: Iasi

Organizator: CNFPA

În perioada 2 iulie – 6 august 2010, s-a derulat la Iaşi seminarul regional de pilotare a procedurilor şi instrumentelor de asigurare a calităţii în formarea profesională continuă elaborate în cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în sistemul de formare profesională continuă – CALISIS”.

Iniţiat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) şi finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul CALISIS (www.cnfpa.ro/calisis) urmăreşte dezvoltarea şi implementarea unui sistem naţional unitar de asigurare şi management al calităţii în formarea profesională continuă, capabil să faciliteze alinierea României la cerinţele Cadrului European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în educaţie şi formare profesională (CERAC), cât şi la recomandările adresate tuturor ţărilor membre de către Parlamentul European şi Consiliul UE. Guvernul României a promovat deja în luna iulie proiectul de modificare a Ordonanţei 129/2000, în cadrul căruia se prevede introducerea cerinţelor de asigurare a calităţii şi a organismelor speciale pentru validarea sistemelor de asigurare a calităţii. „Aceste cerinţe sunt preluate din documentele UE, , precizează Ion Hohan, expert în cadrul proiectului din partea FiaTest. CERAC trebuie aplicat în toate ţările europene până la data de 18 iunie 2011. România face eforturi importante să demonstreze că ţine pasul cu cerinţele UE şi strategiile anunţate până în 2020”.
Interesul sporit manifestat de specialiştii ieşeni participanţi la partea a doua a exerciţiului de pilotare a sistemului de management al calităţii demonstrează că mesajul lansat de UE nu mai poate fi ocolit. La seminarul derulat în prima săptămână a lunii august la Iaşi au participat membri ai Comisiei judeţene de autorizare, evaluatori - specialişti implicaţi atât în evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, cât şi în examinarea finală a absolvenţilor, furnizori de formare profesională şi reprezentanţi ai Secretariatului tehnic al CNFPA, „În momentul în care am preluat mandatul, am stabilit că este prioritară activitatea de asigurare a unui sistem de management al calităţii”, declară Andrei Buiceag, preşedintele Comisiei judeţene de autorizare a formatorilor de formare profesională. „Sunt conştient că vor fi rezistenţe majore, determinate de existenţe unor cutume şi că va fi dificil să îi convingem pe furnizori să implementeze un sistem modern de management al calităţii în formarea profesională. Există posibilitatea ca mulţi să se autodizolve. Pentru noi nu este important numărul, ci calitatea furnizorilor de formare profesională.”
Violeta Nuţă, evaluator al furnizorilor de formare profesională, are convingerea că şi numărul evaluatorilor se va diminua. „Mulţi vor renunţa, deoarece nu vor fi dispuşi să se conformeze noilor condiţii şi criterii instituite prin sistemul de management al calităţii. Dar, nu este rău, pentru că vor dispărea cei care nu sunt în stare să răspundă pozitiv. Vor rămâne dintre evaluatorii buni, cei mai buni.”
Furnizorii de formare profesională care au înţeles că integrarea în UE trebuie privită şi sub aspectul asumării responsabilităţilor, au participat la seminarul de pilotare de la Iaşi nu doar pentru a se informa, ci şi pentru a putea implementa sistemul cât mai repede pentru a-şi putea extinde serviciile peste graniţele ţării. „Certificatele de absolvire eliberate de furnizorii autorizaţi sunt recunoscute în UE, prin apostilarea de la Haga, dar furnizorii de formare profesională autorizaţi nu-şi pot desfăşura activitatea decât în România.”, explică Anca Coroliuc, director general la Infoeducaţia. Reprezentanta acestui furnizor de formare profesională din Iaşi apreciază beneficiile mari aduse de participarea la sesiunile de pilotare din cadrul proiectului CALISIS. „Pentru implementarea unui sistem de management al calităţii ar fi necesari cam 2000-3000 euro. Aici, nouă ni s-au pus la dispoziţie toate procedurile şi instrumentele necesare, ceea ce înseamnă o scutire cu 80% a cheltuielilor. Va trebui să mai plătim doar consultanţa pentru implementarea sistemului şi certificarea.”
Ana Costin, expert în cadrul proiectului din partea CNFPA, dă toate asigurările că dacă există încredere reciprocă între sistemele de formare, mobilitatea pe piaţa muncii va avea numai de câştigat. „O calificare obţinută într-un stat membru va fi recunoscută în toate statele UE.” De altfel, în cadrul proiectului CALISIS sunt implicaţi şi experţi străini de la Camporlecchio Educaţional Italia, ISFOL Italia, IF Italia Forma şi Gruppo Pragma. Experienţa şi contribuţia lor la implementarea proiectului CALISIS va genera un impact deosebit pentru înţelegerea direcţiilor în care trebuie orientat sistemul de asigurare a calităţii în FPC şi în România. „În Italia s-a resimţit o puternică nevoie de elaborare a unor sisteme de management al calităţii, deoarece mulţi furnizori de formare profesională lucrează cu fonduri publice, explică Stefano Coluccia, expert la Gruppo Pragma. Încâ din anul 2001 a început un complex proces de revizuire a sistemului de management al calităţii. La nivelul regiunilor chiar s-a solicitat ceva în plus pe lângă certificare şi s-a conceput, pe baza unui act normativ – cadru al statului, sistemul de acreditare, care este asemănător cu sistemul care se instituie acum în România.”
Programul de pilotare a sistemului de management al calităţii va continua în această lună cu noi sesiuni de lucru la Cluj (9-13 august) şi Bucureşti (23-27 august). Pe baza propunerilor venite de la participanţii la exerciţiile de pilotare, documentele de lucru vor fi îmbunătăţite pentru a putea fi utilizate cu eficienţă în următoarea etapă care vizează un lung proces de formare a reprezentanţilor Secretariatului tehnic al CNFPA, ai comisiilor judeţene de autorizare, ai evaluatorilor - specialişti în evaluarea furnizorilor de formare profesională, în vederea autorizării, şi în examinarea finală a absolvenţilor, cât şi ai furnizorilor de formare profesională.
Secretariat tehnic:
P-ţa. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 162-163 Sector 1, 010155 Bucureşti
Tel: 031.805.37.13, 031.410.05.46 interior 321 , Fax: 315.78.55, E-mail: calisis@cnfpa.ro

Participare: Intrare libera