Anunt Implementare masura 2 Granturi pentru capital de lucru pentru COLLE & TEO EUROTRANS SRL

Suceava - 2 aprilie 2021

Comunicat tip General in Logistica/Transport

Începere implementare măsura “ Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr.2
Firma: COLLE & TEO EUROTRANS SRL

 COLLE & TEO EUROTRANS SRL, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. M2-4431 din 26-03-2021, implementează proiectul de Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2 

Cojocar Serban

COLLE & TEO EUROTRANS SRL, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. M2-4431 din 26-03-2021, implementează proiectul de Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2.

 Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri / AIMMAIPE, respectiv26.03.2021. 

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura de Granturi pentru capital de lucru , implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agentia pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului IAŞI -  AIMMAIPE, în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.130 din 31 iunie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente programului operațional Competivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

 Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 771406.0275 RON  (valoarea totala) din care : 670787.85 lei grant si 100618.1775 RON cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

COLLE & TEO EUROTRANS SRL

colle_eurotrans@yahoo.com

0742589479