Anunț finalizare proiect ”Granturi pentru capital de lucrua cordate IMM-urilor” compania COLȚUL DEFRUMUSEȚE SRL

Oradea - 9 septembrie 2022

Comunicat tip General in Cursuri

Anunț finalizare proiect ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” compania COLȚUL DEFRUMUSEȚE SRL

Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor

Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor

COLȚUL DE FRUMUSEȚE SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Dezvoltarea companiei COLȚUL DE FRUMUSEȚE SRL” proiect nr RUE M2- 21526 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 15-03-2022

Obiectivul proiectului a reprezentat sprijinirea COLȚUL DE FRUMUSEȚE SRL

Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului a fost de 40.990,31 lei (valoarea totală) din care: 35.643,75 lei grant și 5.346,56 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Persoană de contact:

Dacin Andreea-Daciana

andreea_dacin@yahoo.com

0745815216

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/coltul-de-frumusete/anunt-finalizare-proiect-granturi-pentru-capital-de-lucrua-cordate-imm-urilor-compania-col-ul-defrumuse-e-srl