Sigle

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Editeaza sloganul comunicatului
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
”Modernizare si dotare Brutarie” de către COM V SCORPIONUL SRL

Anunt privind finalizarea derulării proiectului cu titlul ”Modernizare si dotare Brutarie” de către COM V SCORPIONUL SRL

BUCURESTI - 19 ianuarie 2024

Comunicat tip General in Industrie

COM V SCORPIONUL SRL

31.12.2023

Anunt privind finalizarea derulării proiectului  cu titlul ”Modernizare si dotare Brutarie” de către COM V SCORPIONUL SRL


Societatea COM V SCORPIONUL SRL, cod de identificare fiscală 6134621, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14791/1992, cu sediul în Municipiul București, strada Aleea Terasei nr. 3C, derulează începând cu data de 25.01.2023 proiectul nr. cod RUE  75, SMIS  158920, intitulat ”Modernizare si dotare Brutarie” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acţiunea 4.1.1 BIS - Investiţii în retehnologizare în domeniul alimentar, Schema de ajutor de stat, Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare si construcțiilor, precum si alte domenii în legatura cu acestea, în vederea refacerii capacitații de reziliența, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 28.12.2022.


Valoarea totală a Contractului de Finanțare a fost de 2.667.053,6267 lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 1,987,165.22, echivalentă cu 75 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezintat de investitia in retehnologizare acordata IMM-urilor din domeniul industriei alimentare in vederea refacerii capacitatii de  rezilienta in conformitate cu obiectivului specific al Axei prioritare 4 din cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014- 2020, respectiv Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

● modernizarea/eficienta energetica a cladirii aferente capacitatii de productie existente; 

● dotarea cu echipamente/utijale specifice/dotari IT inclusiv pentru eficienta energetica necesare activitatii de productie;

● Creșterea productivității muncii cu minimum 15 %, în anul 3 de sustenabilitate a investiției, față de anul 2021.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acţiunea 4.1.1 BIS - Investiţii în retehnologizare în domeniul alimentar.


Date de contact beneficiar:

Nume, prenume : Vasilescu Maria

Funcție : Administrator

Email : d_e_vasilescu@yahoo.com

Telefon : 0747339949


Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/com-v-scorpionul-srl/anunt-privind-finalizarea-derularii-proiectului-cu-titlul-modernizare-si-dotare-brutarie-de-catre-com-v-scorpionul-srl