SIGLE

Programul Operaţional Competitivitate
Editeaza sloganul comunicatului
Fondul European de Dezvoltare Regională
Modernizare si do-tare Brutarie de către COM V SCORPIONUL SRL

Anunt privind inceperea derulării proiectului cu titlul ”Modernizare si do-tare Brutarie” de către COM V SCORPIONUL SRL

BUCURESTI - 1 martie 2023

Comunicat tip General in Industrie

COM V SCORPIONUL SRL

25.01.2023
Anunt privind inceperea derulării proiectului cu titlul ”Modernizare si do-tare Brutarie” de către COM V SCORPIONUL SRL
Societatea COM V SCORPIONUL SRL, cod de identificare fiscală 6134621, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14791/1992, cu sediul în Municipiul București, strada Aleea Terasei nr. 3C, derulează începând cu data de 25.01.2023 proiectul nr. cod RUE 75, SMIS 158920, intitulat ”Modernizare si dotare Brutarie” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivi-tate 2014-2020, Acţiunea 4.1.1 BIS - Investiţii în retehnologizare în domeniul alimen-tar, Schema de ajutor de stat, Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare si construcțiilor, precum si alte do-menii în legatura cu acestea, în vederea refacerii capacitații de reziliența, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivi-tate 2014-2020, în data de 28.12.2022.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 2.667.053,6267 lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 1,987,165.22, echivalentă cu 75 % din valoarea totală eligibilă aprobată.
Obiectivul general al proiectului il reprezintă investitia in retehnologizare acordata IMM-urilor din domeniul industriei alimentare in vederea refacerii capacitatii de re-zilienta in conformitate cu obiectivului specific al Axei prioritare 4 din cadrul Pro-gramul Operațional Competitivitate 2014- 2020, respectiv Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:
● modernizarea/eficienta energetica a cladirii aferente capacitatii de productie existente;
● dotarea cu echipamente/utijale specifice/dotari IT inclusiv pentru eficienta ener-getica necesare activitatii de productie;
● Creșterea productivității muncii cu minimum 15 %, în anul 3 de sustenabilitate a investiției, față de anul 2021.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Ope-rațional Competitivitate 2014-2020, Acţiunea 4.1.1 BIS - Investiţii în retehnologizare în domeniul alimentar.
Date de contact beneficiar:
Nume, prenume : Vasilescu Maria
Funcție : Administrator
Email : d_e_vasilescu@yahoo.com
Telefon : 0747339949

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/com-v-scorpionul-srl/anunt-privind-inceperea-derularii-proiectului-cu-titlul-modernizare-si-do-tare-brutarie-de-catre-com-v-scorpionul-srl