Comisia Naţională De Acreditare A Spitalelor şi procesul de acreditare al spitalelor din România”

BUCURESTI - 14 iulie 2009

Comunicat tip General in Administratie Publica

BUCUREŞTI – COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR (CoNAS) organizează prima conferinţă de presă în data de 16 iulie 2009, ora 12.00, la sediul instituţiei din strada Vasile Lascar , nr.102, sector 2.

CONFERINŢĂ DE PRESĂ - COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELORBUCUREŞTI – COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR (CoNAS) organizează prima conferinţă de presă în data de 16 iulie 2009, ora 12.00, la sediul instituţiei din strada Vasile Lascar , nr.102, sector 2.

COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR (Co.N.A.S.) invită reprezentanţii mass-media, în ziua de joi -16 iulie 2009, ora 12.00, la sediul instituţiei din strada Vasile Lascar , nr.102, sector 2, Bucuresti pentru a participa la conferinţa de presă cu tema: „Comisia Naţională De Acreditare A Spitalelor şi procesul de acreditare al spitalelor din România”

Începând cu data de 9.10.2008, Comisia Naţională De Acreditare A Spitalelor (Co.N.A.S.) s-a constituit ca instituţie publică cu personalitate juridica ,instituţie ce funcţionează în coordonarea primului-ministru, fiind finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
Comisia Naţională De Acreditare A Spitalelor (Co.N.A.S.) are ca principal scop acreditarea spitalelor în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii serviciilor medicale spitaliceşti din România.

În structura Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor (Co.N.A.S.) funcţionează:
a) Unitatea De Standarde Şi Proceduri De Acreditare - responsabilă de elaborarea şi actualizarea permanentă a standardelor şi procedurilor de acreditare a spitalelor, în conformitate cu dezvoltările în domeniu;
b) Unitatea De Analiză Şi Acreditare - responsabilă de centralizarea fişelor de evaluare şi a altor date rezultate din evaluarea spitalelor;
c) Corpul De Evaluatori;
d) Aparatul Administrativ Propriu.

Procesul de acreditare este în sine un proces foarte complex ce necesită, stabilirea unor categorii de acreditare a spitalelor, definirea şi implementarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare, toate acestea având ca obiectiv final imbunătăţirea calităţii serviciilor medicale spitaliceşti din România.
Despre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor

Pentru mai multe informaţii contactaţi Direcţia de Resurse Umane şi Comunicare a Comisiei Naţionale De Acreditare A Spitalelor (Co.N.A.S.)

Director - Valentin Petrache, Mobil : +40734.991.401
Consilier - Ioana Iacob, Mobil : +40734.991.414.
Telefon : 021-211.52.78
Fax : 021-211.51.05
Site: www.conas.ro
info@conas.gov.ro