Devino Life Coach profesionist

BUCURESTI - 26 august 2014

Comunicat tip Produse / Servicii in Afaceri, Educatie / Cultura, Monden / Lifestyle, Social, Cursuri

Live site

Începând cu 3 octombrie 2014, devino unul dintre profesioniştii ce facilitează succesul şi aduc fericire în vieţile oamenilor, participând la cursul de formare ca „Specialist în activitatea de coaching” - Cod COR 242412, organizat de Competent Consulting şi acreditat de:
• Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA),
• International Association of Coaching Institutes (ICI),
• Society of NLP - Richard Bandler.
Celor interesaţi, cursul le permite şi certificarea de către International Coach Federation (ICF) prin metoda portofoliului.

Curs Life Coaching NLP - Competent Consulting

Curs Life Coaching NLP - Competent Consulting

 Coachul este specialist în facilitarea transformării în realitate a viselor clien­ţilor, prin accesarea potenţialului şi a resurselor interioare de care dispun, astfel încât să îşi propună şi să reuşească mult mai mult decât au sperat vreodată. Coachingul poate optimiza şi dezvolta orice latură a vieţii personale şi profesionale, accelerând procesele de schimbare şi facilitând tranziţia prin experienţele transformatoare ale vieţii. 

Daniel Bichiș, Master Coach Trainer, Competent Consulting

Continuând tradiţa începută în anul 2008, Competent Consulting organizează începând cu 3 octombrie 2014 primul curs de formare ca Life Coach NLP profesionist care asigură obţnerea certificatului de liberă practică recunoscut în România şi Uniunea Europeană (emis de Ministerul Educaţei Naţonale, prin ANC).

De asemenea, datorită includerii în cele 27 de competenţe dezvoltate şi a celor indicate de International Coach Federation (ICF), absolvenţii cursului vor putea obţine certificarea ca ACC sau PCC prin metoda portofoliului.

Iar datorită asigurării unui număr de ore de formare suficient, absolvenţii beneficiază şi de: 

• certificarea ca Practitioner NLP, din partea SNLP şi IANLP, precum şi de 

• procesul de dezvoltare personală  specific formărilor NLP, ce facilitează semnificativ funcţionarea eficientă în calitate de Life Coach.

 

Ce face un Life Coach?

Coachul este specialist în facilitarea transformării în realitate a viselor clienţilor, dincolo de orice limitări, neîncrederi sau neputinţe anterioare, prin accesarea potenţialului şi a resurselor interioare de care dispun, astfel încât să îşi propună şi să reuşească mult mai mult decât au sperat vreodată.

Coachingul poate optimiza şi dezvolta orice latură a vieţii personale şi profesionale, accelerând procesele de schimbare şi facilitând tranziţia prin experienţele transformatoare ale vieţii. 

Prin coaching, provocările prezentului devin trambuline spre împlinirile viitoare, iar dificultăţile se transformă în oportunităţi de creştere interioară şi exprimare mai deplină a talentelor şi potenţialului propriu.

 

Cum acționează coachingul?

Fiecare om are trei sarcini de viaţă esenţiale:

să existe, prin asigurarea resurselor şi condiţiilor exterioare necesare menţinerii propriei vieţi şi unui nivel corespunzător de confort,

să se integreze într-o comunitate (familie, grup de prieteni, organizaţie etc.), oferind şi primind atenţie, interes, susţinere, tandreţe, recunoaştere etc.

să creeze obiecte, idei, relaţii, contexte utile propriei dezvoltări sau dezvoltării întregii comunităţi.

Pentru a reuşi, fiecare persoană dispune de:

nevoi şi aspiraţii, care îi direcţionează acţiunile şi-l motivează,

talente şi abilităţi înnăscute, care îi permit să acţioneze eficient în anumite contexte,

resurse interioare:  creativitate, inteligenţă raţională, inteligenţă emoţională şi socială, intuiţie etc.

Aceste trei categorii definesc potenţialul interior al fiecărui om, care îi permite: 

•să-şi definească permanent sensul general al vieţii,

•să ia decizii, să le aplice şi să stabilească priorităţi,

•să-şi evalueze rezultatele acţiunilor sale şi să stabilească nivelul de satisfacţie faţă de propria viaţă.

Coachingul facilitează cunoaşterea şi exprimarea cât mai deplină a potenţialului prin trei direcţii de acţiune:

•conştientizarea mai bună a nevoilor şi aspiraţiilor asociate cu diferitele situaţii din viaţă,

identificarea talentelor şi abilităţilor deja existente ce pot fi folosite pentru împlinirea acestora,

accesarea resurselor interioare care permit obţinerea rezultatelor dorite.

 

Ce diferențiază cursul Competent Life Coaching™?

La baza cursului de formare ca „Specialist în activitatea de coaching” oferit de Competent Consulting stau:

•peste 25 de ani de experienţă practică de coaching cumulată în comun de către cei doi formatori,

•participarea activă, în calitate de coordonator, la redactarea Standardului ocupaţional aprobat de către ANC pentru această profesie,

•rezultatele obţinute la cele 4 ediţii anterioare, cu 57 de absolvenţi, marea lor majoritate practicând coachingul fie ca liber-profesionişti, fie ca angajaţi,

•zecile de studii ştiinţifice şi studii de caz publicate sau prezentate în ţară şi străinătate,

•recunoaşterea expertizei în domeniu a celor doi formatori, de către organizaţii profesionale precum Asociaţia Română pentru Coaching - ARC, IANLP, IAC, SNLP.

De aceea, cursul asigură tuturor participanţilor:

•învăţarea modelelor şi tehnicilor NLP de schimbare a percepţiilor, atitudinilor, deciziilor şi acţiunilor, 

•însuşirea conceptelor şi tehnicilor de coaching,

•instalarea atitudinii specifice  unui coach de succes,

•dezvoltarea abilităţilor necesare pentru folosirea eficientă a tehnicilor de coaching NLP,

•dezvoltarea şi optimizarea personală, menită să asigure o bază solidă lucrului cu alte persoane şi să ofere experienţa necesară pentru a înţelege trăirile şi provocările cu care se confruntă clienţii de coaching.

Prin modalitatea în care este conceput şi prezentat, cursul oferă:

216 ore de interacţiune directă cu formatorii (mai mult decât cer standardele ANC sau ICF),

formarea simultană în NLP şi coaching, finalizată prin

dubla certificare de Associate Life Coach şi Practitioner NLP.

Accentul este pus pe latura practică şi experienţială, cu feedback video şi supervizare din partea colegilor şi a trainerilor. Se încurajează discuţiile atât pe marginea problemelor, cât şi a alternativelor şi soluţiilor identificate de către participanţi, pentru maximizarea beneficiilor.

 

Ce certificări asigură?

Absolvenţii obţin atestarea competenţelor dobândite, prin certificate de absolvire emise de:

Ministerul Educaţiei Naţionale, prin ANC, recunoscute la nivel european, ce oferă dreptul de liberă practică în România şi Uniunea Europeană,

International Association of Coaching Institutes (ICI), activă în peste 40 de ţări din întreaga lume,

Society of NLP şi co-creatorul NLP, Richard Bandler, recunoscut la nivel mondial.

De asemenea, cei interesaţi pot obţine şi certificarea de către International Coach Federation (ICF), prin metoda portofoliului. Întrucât definiţia coachingului, competenţele specifice şi aspectele de etică promovate de ICF sunt integrate în programă, toate cele 216 ore de formare şi cele 60 ore practică independentă sunt recunoscute şi permit obţinerea certificării ca Associate Certified Coach (ACC) sau Professional Certified Coach (PCC) după susţinerea unui test-grilă online şi documentarea orelor de coaching efectuate.

 

Cine sunt formatorii?

Daniel Bichiş utilizează NLP la nivel profesional de peste 15 ani. Din anul 2000 este Trainer NLP certificat de SNLP, iar din 2011 singurul Master Trainer Licenţiat. Este Master Coach (ICI) din anul 2008.

Vreme de 5 ani, a activat în cadrul primului cabinet de Coaching NLP din Bucureşti, lucrând cu aproape 500 de persoane. 

Din 2004 susţine cursuri de NLP, coaching şi inteligenţă emoţională. 

Este psiholog şi membru al SNLP, APRO-NLP, IN, IANLP, ICI, ICF, Asociaţiei Române pentru Coaching - ARC.

Mariana Bichiş aplică încă din anii ‘90 diferite metode de dezvoltare personală, zona sa de excelenţă fiind relaţia dintre corp, emoţii şi gânduri. Din 2004 asigură supervizare şi mentorat în cadul cursurilor de NLP, coaching şi inteligenţă emoţională.

Este Master Coach (ICI) din anul 2008 şi Trainer NLP (IANLP) din anul 2009. Este membră a SNLP, APRO-NLP, ICI şi a Asociaţiei Române pentru Coaching - ARC.

 

Cum pot să mă înscriu?

Dacă citeşti aceste rânduri, înseamnă că te-ai convins de seriozitatea şi valoarea ofertei Competent Consulting. De aceea, mai ai de făcut doar câţiva paşi:

Pasul 1

Accesează broşura cursului, făcând click aici. Află mult mai multe detalii despre curs şi completează lista de bifare de la pagina 11, fiind cât mai onest/ă cu putinţă. 

Orice NU marcat în prima serie de întrebări îţi va indica faptul că există incompatibilităţi între cerinţele cursului şi realitatea ta, ce trebuie rezolvate înainte de a putea trece la pasul 2.

Cu cât sunt mai mulţi de DA la a doua serie de întrebări, cu atât mai probabil este ca decizia de a-ţi investi timpul şi banii în acest curs să fie una excelentă pentru tine.

Pasul 2

Completează formularul de înscriere accesibil la acest link şi trimite-l ca ataşament pe adresa de email:

contact@competent.ro

Pasul 3

Stabileşte împreună cu noi cele mai bune condiţii de plată şi de participare la acest curs.

Pasul 4

Începând cu 3 octombrie 2014, ora 9:30, fii prezent/ă în sala Jad de la U Business Center Bucureşti, pentru a-ţi crea viitorul de Life Coach NLP.

Despre COMPETENT CONSULTING SRL

Competent Consulting oferă consultanţă şi training în domeniul dezvoltării personale şi organizaţionale, folosind cele mai noi descoperiri din NLP şi inteligenţa emoţională pentru a asigura clienţilor săi avantaje asupra competitorilor şi obţinerea de efecte economice notabile prin investiţii minime. Deviza companiei este: Succesul dumneavoastră este profesia noastră!

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/competent-consulting/devino-life-coach-profesionist