Promovarea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar - PNRAS

Basesti - 14 februarie 2023

Comunicat tip General in Administratie Publica, Educatie / Cultura, Social

Școala Gimnazială Băsești (Comuna Băsești, județul Maramureș), în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar - PNRAS”, cod F-PNRAS-1-2022-1045, având următoarele obiective:
1. Reducerea absenteismului școlar cu 25% și creșterea procentajului de elevi care finalizează învățământul gimnazial;
2. Îmbunătățirea climatului la nivelul școlii și la nivelul clasei și integrarea elevilor într-un mediu favorabil învățării;
3. Optimizarea condițiilor materiale și implementarea activităților de predare - învățare - evaluare utilizând resursele digitale menite să le crească motivația pentru învățare.

PNRAs

PNRAs

Școala Gimnazială Băsești (Comuna Băsești, județul Maramureș), în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar - PNRAS”,
cod F-PNRAS-1-2022-1045, având următoarele obiective:

1.       Reducerea absenteismului școlar cu 25% și creșterea procentajului de elevi care finalizează învățământul gimnazial;2.       Îmbunătățirea climatului la nivelul școlii și la nivelul clasei și integrarea elevilor într-un mediu favorabil învățării;3.       Optimizarea condițiilor materiale și implementarea activităților de predare - învățare - evaluare utilizând resursele digitale menite să le crească motivația pentru învățare.

Proiectul se adresează atât elevilor de gimnaziu, cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, înmatriculați la Școala Gimnazială Băsești, dar și viitorilor elevi care vor intra în învățământul gimnazial din această unitate în anii școlari următori. De asemenea, dintre beneficiarii direcți enumerăm cadrele didactice din școală și părinții implicați în activități de educație parentală.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt părinții elevilor de gimnaziu, comunitatea în ansamblul ei, unitățile de învățământ liceal sau profesional în care se vor înscrie absolvenții clasei a VIII-a, dar și unitățile de învățământ din zonă, care vor putea prelua exemple de bună practică.

În cadrul proiectului se vor desfășura:

1.       Activități aferente Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație - MATE.2.       Activități de prevenire.Activități de combatere a violenței și acțiuni anti-bullying;Activități de prevenire a consumului de droguri și reducerea riscurilor associate consumului de droguri;Activități de formare a cadrelor didactice;Activități de colaborare cu părinții sau tutorii legali.3.       Activități de intervenție.Activități de educație parentală;Activități de mentorat, evaluare a dificultăților de învățare, consiliere și orientare;Realizarea de ateliere de literație;Activități pedagogice - ateliere de dezvoltare a abilităților și competențelor;Activități de consiliere psihologică;Activități de explorare - Micii cercetași;Excursii tematice;Schimburi de experiență;Activităţi de formare - coaching, pentru cadrele didactice şi personalul auxiliar şi de îndrumare - coaching- pentru elevi de către cadrele didactice.5.       Digitalizarea procesului educaţional.Dotarea cu clase inteligente pentru predare-învățare;Diagnostic iniţial privind competenţele digitale ale elevilor;Activităţi de predare învăţare- evaluare: proiectarea resurselor pentru instruirea online.

 

Proiectul va avea impact asupra elevilor din grupul țintă, asupra părinților acestora, a profesorilor. De asemenea, proiectul va avea impact asupra comunității locale, prin implicarea acesteia în pregătirea elevilor pentru integrarea economică.

Totodată, proiectul va produce schimbări semnificative și în ceea ce privește relația școală - elev - familie și îmbunătățirea relației beneficiarilor ecosistemului școlar.

 

Numele Beneficiarului: Școala Gimnazială Băsești

Str. Băsești Nr. 244, Băsești, MARAMUREȘ
TEL: 0262268527 | FAX: 0262268527 | EMAIL: scbasesti@gmail.com

Manager de proiect: Dna. Crina Rozalia BLIDAR

Valoarea totală a proiectului: 70.000 Euro

Data începerii și finalizarea proiectului: 26.09.2022 - 25.09.2024

Codul proiectului: F-PNRAS-1-2022-1045

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/comunicat-de-presa355/promovarea-programului-national-pentru-reducerea-abandonului-colar-pnras