Finantari EU de 150 de milioane de euro pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a infrastructurii educaţionale preuniversitare

BUCURESTI - 19 februarie 2014

Comunicat tip General in Administratie Publica, Educatie / Cultura, Social

Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, Axa prioritară 3, DMI 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” oferă finanţări de 150 milioane euro pentru proiectele eligibile.

Apelul vizează reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare precum si crearea şi dezvoltarea campusurilor preuniversitare:

Lucrări de reabilitare - Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru readucerea acestora la nivelul tehnic prevăzut de reglementările tehnice în vigoare, pentru categoria de încadrare a lor.

Lucrări de modernizare - Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru ridicarea nivelului performanţelor prevăzute iniţial.

Activităţi de extindere - lucrări asupra unor clădiri, realizate atât pe verticală, prin construirea de etaje noi, mansarde, cât şi pe orizontală prin construirea unui corp anexă în continuarea clădirii existente, care să fie legat structural şi funcţional de clădirea existentă (aceeaşi destinaţie şi funcţionare a corpului anexă condiţionată de funcţionarea construcţiei iniţiale).

Atenţie! NU se vor finanţa activităţile legate de finalizarea construcţiilor unor noi unităţi de învăţământ pre-universitar de stat.

Potrivit datelor oficiale, apelul se va lansa in 04.03.2014 , iar proiectele vor putea fi depuse începând cu 05.03.2014.

Activităţi eligibile:

    Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor (toate tipurile de infrastructură pentru învăţământul obligatoriu, exceptând Campusurile pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic);
    Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor şcolilor speciale: spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces şi activităţi didactice; 
    Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor Campusurilor pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic;
     Dotări didactice dacă au fost prevăzute iniţial în contractul de lucrări, conform Ordinului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile;
     Modernizarea utilităţilor, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu dezabilităţi, pentru toate tipurile de infrastructură educaţională.

 

Beneficiari eligibili:

-       unităţile administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale), definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum si

-       parteneriatele dintre unităţile administrativ-teritoriale şi unităţi de învăţământ pre-universitar de stat ce îşi desfăşoară activitatea în imobile aflate în domeniul public al acestora.

 

Valoarea totală a fiecărui proiect este cuprinsă între minim 500.000 lei şi maxim 70.000.000 lei iar contribuţia proprie a solicitantului este 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

Durata de implementare nu poate  depăşi data de 31.12.2015.

 

Confero Finance, unul dintre liderii de pe piaţa de consultanţă pentru obţinerea de finanţări nerambursabile şi în elaborarea, implementarea şi evaluarea de proiecte, vă poate sprijini, prin consultanţii săi, la:

a)             Pre-evaluarea din punct de vedere a eligibilităţii pentru depunerea de proiecte: întocmirea proiectului, faza colectării de informaţii – depunere - evaluare - notificare; 

b)             întocmirea Studiului tehnico-economic, din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiţii;

c)              Întocmirea cererii de finanţare şi asistenţă în realizarea dosarului: asistenţă la depunerea documentaţiei; asistenţă in etapa de contractare precum si pentru semnarea contractului de finanţare.

d)             Procedurile de achiziţii pentru servicii, lucrări şi bunuri din punct de vedere al documentelor solicitate; clarificarea problemelor apărute la întocmirea dosarelor de achiziţii; elaborarea răspunsurilor pentru Autoritatea Contractantă şi propunerea soluţiilor optime pentru întocmirea dosarelor; asistenţă în derularea procedurilor de achiziţii şi contractare.

e)              elaborarea cererii de plată; obţinerea formularelor necesare şi realizarea dosarelor cererilor de rambursare; asistenţă la întocmirea de completări, răspunsuri la eventualele solicitări ale Autorităţii Contractante în etapele de verificare ale cererilor de rambursare.

f)               Managementul de proiect.

Avizele, acordurile, atestări fiscale şi alte documente care trebuie obţinute de la autorităţi ale statului cad în sarcina Beneficiarului

Pentru clarificări, şi alte informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi: www.conferofinance.eu; consultant@conferofinance.eu

Despre Confero Finance

Cofero Finance este unul din liderii de pe piaţa de consultanţă privind finanţările europene, cu o experienţă de 10 ani în derularea proiectelor din acest domeniu.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/confero-finance/finantari-eu-de-150-de-milioane-de-euro-pentru-reabilitare-modernizare-dezvoltare-si-echipare-a-infrastructurii-educationale-preuniversitare