Anunț Finalizare Implementare Proiect

BUCURESTI - 30 septembrie 2021

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Anunț Finalizare Implementare Proiect
„Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” SC CONGRESS SOLUTIONS SRL

Sigle

Sigle

SC CONGRESS SOLUTIONS SRL anunță finalizarea proiectului cu RUE M2-9626, înscris în cadrul Măsurii “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) și Agenției pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare.

 

Proiectul s-a derulat pe o perioada de 180 de zile calculate din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, respectiv 04.05.2021 - 31.10.2021

 

Valoare totală a proiectului 61116.23 lei din care : 53144,55 lei grant si 7971,68 lei cofinanțare.

 

Obiectul proiectului l-a reprezentat ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexate, cu obligația să asigure implementarea proiectului în conformitate cu legislația măsurii.

 

Proiectul a avut principalele rezultate:

- menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni de la obținerea finanțării;

- menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/congress-solutions-srl/anunt-finalizare-implementare-proiect