Anunț de participare simplificat pentru achiziţia de lucrări de construcții și instalații

Tulcea - 14 februarie 2020

Comunicat tip General in Afaceri

Achizitie de lucrari de constructii si instalatii

Datele de identificare ale achizitorului: CONSTANTIN S.R.L., Str. Babadag nr. 127, Municipiul Tulcea, judetul Tulcea, cod postal 820004, România; e-mail: hotelcitytulcea@gmail.com; tel: 0722388289;

Tipul de contract: contract lucrari;

Denumirea serviciului: lucrari de constructii si instalatii

Valoarea estimata: lucrari de constructii si instalatii - 5.386.430,67 fara TVA, respectiv 6.409.852,49 lei TVA inclus

Sursa de finantare: Fondul Social European, Program Operational Regional, Bugetul de Stat, contributie proprie;

Termenul limita de primire a ofertelor: 26.02.2020, ora 12.00

Adresa la care se trimit ofertele: CONSTANTIN S.R.L., Str. Babadag nr. 127, Municipiul Tulcea, judetul Tulcea, cod postal 820004, România;

Limba in care trebuie redactata oferta: romana;

Perioada minima de valabilitate a ofertelor depuse: 90 zile;

Criteriul de atribuire al contractelor de achizitie: pretul cel mai scazut.

Documentația se poate obține prin descărcarea acesteia de pe pagina web www.fonduri-ue.ro, secţiunea "Achiziţii privaţi", în format tipărit, de la sediul Achizitorului sau via email.