Anunt de participare simplificat

Satu Mare - 16 iunie 2020

Comunicat tip General in ONG

Achiziţia de materiale promotionale, CPV 22462000-6 si servicii producţie de filme şi de casete video cu cu utilizare pedagogică, CPV 92111100-3.

1. Datele de identificare ale achizitorului: Asociația ”Technology and innovation for society tehnologie si inovare pentru societate- Filiala Satu Mare”, str. AVRAM IANCU, nr. 43, Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare, România; e-mail: ralucaantonie@gmail.com; tel: 0749060690;

2. Tipul de contract livrare produse/prestare servicii: materiale promotionale, CPV 22462000-6 si servicii producţie de filme şi de casete video cu utilizare pedagogică, CPV 92111100-3;

3. Denumirea serviciului: a. materiale promotionale, CPV 22462000-6, b. servicii producţie de filme şi de casete video cu utilizare pedagogică, CPV 92111100-3

4. Valoarea estimata: a. materiale promotionale, CPV 22462000-6 – valoare 132,000.5 lei, fără TVA, respectiv 157,080.6 cu TVA b. servicii producţie de filme şi de casete video cu utilizare pedagogică, CPV 92111100-3 – valoare 132,000 lei, fără TVA, respectiv 157,080 cu TVA Valoarea totală estimată este de 264,000.5 lei, fără TVA, respectiv 314,160.6 cu TVA.

5. Sursa de finantare: Fondul Social European, Fondul European de Dezvoltare Regionala, Bugetul de Stat, contributie proprie, in cadrul proiectului Justitie pentru mediul rural”, ID 126526

6. Termenul limita de primire a ofertelor: 27.06.2020, ora 15.00

7. Adresa la care se trimit ofertele: Asociația ”Technology and innovation for society tehnologie si inovare pentru societate- Filiala Satu Mare”, str. AVRAM IANCU, nr. 43, Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare, România; e-mail: ralucaantonie@gmail.com; tel: 0749060690;

8. Limba in care trebuie redactata oferta: romana;

9. Perioada minima de valabilitate a ofertelor depuse: 90 zile;

10. Criteriul de atribuire al contractelor de achizitie: pretul cel mai scazut.

11. Durata contractului: 10 zile

12. Documentația se poate obține prin descărcarea acesteia de pe pagina web www.fonduri-ue.ro, secţiunea "Achiziţii privaţi" sau via email (ralucaantonie@gmail.com).