Anunt de participare simplificat

Zalau - 16 iunie 2020

Comunicat tip General in ONG

Achiziţia de materiale promotionale, CPV 22462000-6 si servicii producţie de filme şi de casete video cu utilizare pedagogică, CPV 92111100-3

1. Datele de identificare ale achizitorului: Asociația ”Technology and innovation for society tehnologie si inovare pentru societate- Filiala Zalau”, Municipiul Zalau, Str. 22 Decembrie 1989, nr.29, Jud. Salaj, Romania; e-mail: ralucaantonie@gmail.com; tel: 0749060690;

2. Tipul de contract livrare produse/prestare servicii: materiale promotionale, CPV 22462000-6 si servicii producţie de filme şi de casete video cu utilizare pedagogică, CPV 92111100-3;

3. Denumirea serviciului: a. materiale promotionale, CPV 22462000-6, b. servicii producţie de filme şi de casete video cu utilizare pedagogică, CPV 92111100-3

4. Valoarea estimata: a. materiale promotionale, CPV 22462000-6 – valoare 132,000.5 lei, fără TVA, respectiv 157,080.6 cu TVA b. servicii producţie de filme şi de casete video cu utilizare pedagogică, CPV 92111100-3 – valoare 132,000 lei, fără TVA, respectiv 157,080 cu TVA Valoarea totală estimată este de 264,000.5 lei, fără TVA, respectiv 314,160.6 cu TVA.

5. Sursa de finantare: Fondul Social European, Fondul European de Dezvoltare Regionala, Bugetul de Stat, contributie proprie, in cadrul proiectului “Cresterea transparentei, calitatii si accesibilitatii serviciilor oferite cetatenilor de catre sistemul judiciar, cu ajutorul tehnologiei”, ID 125819

6. Termenul limita de primire a ofertelor: 27.06.2020, ora 15.00

7. Adresa la care se trimit ofertele: Asociația ”Technology and innovation for society tehnologie si inovare pentru societate- Filiala Zalau” Municipiul Zalau, Str. 22 Decembrie 1989, nr.29, Jud. Salaj, Romania; e-mail: ralucaantonie@gmail.com; tel: 0749060690;

8. Limba in care trebuie redactata oferta: romana;

9. Perioada minima de valabilitate a ofertelor depuse: 90 zile;

10. Criteriul de atribuire al contractelor de achizitie: pretul cel mai scazut.

11. Durata contractului: 10 zile

12. Documentația se poate obține prin descărcarea acesteia de pe pagina web www.fonduri-ue.ro, secţiunea "Achiziţii privaţi" sau via email ( ralucaantonie@gmail.com).